Bir kişi hakkındayargıya varmakya da nasıl biriolduğunu öğrenmekisteyen;onun toplumdakabul gören başarılarınabakmak zorundadır!..Atalarımız,"Aynası iştir kişininlafa bakılm...

Bir kişi hakkındayargıya varmakya da nasıl biriolduğunu öğrenmekisteyen;onun toplumdakabul gören başarılarınabakmak zorundadır!..Atalarımız,"Aynası iştir kişininlafa bakılmaz"diye boşunadememiştir!..Hayatın içinde,bu sözü anlamlandırannice örnekler gördük!..Laflayıp kendini pazarlayanlarınfoyasının kısa zamanda ortaya çıkışını daişine sarılıpçalışanların, emin adımlarlazirveye tırmanışlarını da...Bugün delafla değil, çalışılarak elde edilenbir yükseliş öyküsüvar karşımızda...Çalışan kadar çalıştıran açısından daders çıkarılmasıgerekengerçek bir öyküdür bu...Savaş Boyar'ın,önce kurucu okul müdürlüğüardındanKaradeniz bölge koordinatörlüğüve buradan dagenel müdür yardımcılığıgörevine yükselişsürecindensöz edeceğim...Bu zorlu süreç,öyle birkaç cümleyleanlatılacak gibideğil elbette...Dile kolay,tam 12 yıl...Anlatmak istediğimşey, sadeceSavaş Boyar'ınkaç yıl çalıştığı değil;çalışma hayatında"çalışan" ve "çalıştıran" tanımlarındayerini bulanlarınyönetimsel bütünlüğünün farkıdır...Bu; ehliyet-liyakat-adaletanlayışınınkuruma yansıttığıgüzellikfarkıdır!..Başarılı şirketler incelendiğinde,"kurumsallaşma"süreçlerinindeğişmez yapısında,bu anlayışı görmek mümkündür!..Yani, bu başarı öyküsünde,gecesini gündüzüne katarakazimli ve sadakatliçalışmanınyanı sıra;emeği ve yüreğitaltif eden,onu doğruyönlendirenbir usta yöneticininvarlığısöz konusudur...Hani, puzzletablosunun en zorparçasını koyaraktamamlanmasını sağlayansihirli el gibi...O usta yönetici el;ömrünü adadığıeğitim kurumlarınıbir dünya markasıyapanEnver Yücel'den başkası değildir!..Bu ülkede "gökten zembille"inmek yerinedişini tırnağına takıp,varını yoğunueğitim kurumlarınaharcayanEnver Yücel!..Sadece okul binalarıyla değil,merhametiyle de gönüllerdeyükselen biridir o!.."Çocuklarım size emanet" diye not bırakankoronavirüs kurbanıdoktoruniki evladınıneğitimmasraflarını üstlenenhayırseverin adıdırEnver Yücel...Türkiye'desayısı neredeyse binlere ulaşanBahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nınyanı sıra,üç kıtadaki 7 ülkede; 4 üniversite, 2 dil okulu ve 5 kampüsü bulunanbir yapıyıoluşturanbir "eğitim abidesi"dirEnver Yücel!..Birleşmiş MilletlerEğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olanve aynı zamanda BM Danışma Kurulu Üyeliğigörevinde bulunanEnver Yücel'ianlatmak değil derdim...Dedik ya "iştir kişinin aynası" diye...Derdim;yaşanan bu süreçte,ehliyet ve liyakatinkurumlara getirdiği"adalet"kavramınavurguyapmaktır!..Derdim;bu ülkeninönemli kurumlarındabulundukları konumlardayükselebilmek içinemek veren,alın teri dökenve aidiyet duygusuylaişini sahiplenenlere"umudunu kaybetme sakın" diyebilmektir!..Çünkü;bir gören, bir bilenve bir duyangününbirindetıpkı Enver Yücel gibiortaya çıkar,hakkı teslim eder!..Savaş Boyar'ınSamsunspor Kulübü DerneğiBaşkan Vekilliği görevininyanı sıra, Kızılay Samsun Şubesi yönetimindebulunması da"bir gören"işidir!..Aslına bakarsak,hem Enver Yücel hem de Savaş Boyar'ıniçinde yer aldıkları bu sürecianlatırken,vermek istediğim mesaj;hayatın her alanındaunutulmaya yüz tutanliyakat, ehliyet ve adaletduygusunuhatırlatmaktır!..Bu hasletlerieylem ve söylemleriyleyeniden hatırlatanEnver Yücel ve Savaş Boyar'ıkutluyor;"Darısı her kurumun başına ve çalışanlarına" diyorum...