https://youtu.be/3FzRwkVYGA8 Bazı sosyal medyamecralarında,Büyükşehir Belediyesi'ndeki"rüşvet skandalı"ile ilgilideğişik görüş ve iddialaryer alıyor...İçeriğindehakaret ve iftira yoksa,her görüşe saygım vardır!..Ancak,öyle konularadeğiniliyor ki,olay neredeysebaşka yerlereçekiliyor...Konunun muhatabı ya damuhataplarındanbiri açıklama yapmadıkça damevzu dağılacakve şehir efsaneleriartacaktır!..Şimdi bunlarıyazarak,yalan değirmenlerinesu taşıyıp,haysiyetlerin öğütülmesineizin veremem!..Ne yazık ki;bizler böylesinebir hassasiyet sarmalı içindeyken,olup bitenler karşısındakamuoyunuaydınlatmadagecikenler,söz konusu tezviratlaramalzeme olduklarınınmaalesef farkında değil!..Ağızlar torba değil ki,büzülsün!..Ama bu ağızlara dafırsatı vermeyecekolanlar, konunun muhatapları...Şeffaf olmak,bu söylentilerinpanzehridir!..O yüzden inandırıcı ve samimibilgilerlekamuoyunun önüneçıkıp,her şeyi açık açıksöylemekte yarar var!..Bitmedi daha...Bundan sonrasıda önemli...Bu daha çokparti içi meselegibi görülse dedolaylı, dolaysızherkesi ilgilendirecek...Parti yöneticisi,takım oyunu oynayanbir futbolcu gibidir!.."Ben yaptım oldu" ya da "ben yaparım kime ne?"gibi bencilliklerleadeta tribünlerevaryete yaparsa,o takımdabir daha da o formayı zor bulur!..Bu uzaklaştırmaları, dirayetli teknik direktörleryapmıştır ve yapar!..İktidar partisinin il ve ilçe teşkilatları,millet içinadeta çare kapısıdır...Teşkilatlargüçlü kalırsa,yönetici debaşı dik alnı açıkhalkın karşısına çıkıp oy ister!..Aksi haldehangi yüzlevatandaşa"Bize oy ver" diyebilir?..Teşkilatların halktan gelen taleplerinekulak vermeyenler,aslında kendi bindikleri dalı kesiyor!..Hatırlatmak istedim, hepsi bu!..