Samsun Büyükşehir’e...

Samsun'da panik dolu anlar! Samsun'da panik dolu anlar!
Samsun Büyükşehir’e Yargı Tokatı Yargı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ALO 153 Kent Yönetim Merkezine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ALO 153 Kent Yönetim Merkezi binası ruhsatının iptali için açılan davada, Samsun 3. İdare Mahkemesinin oybirliği ile, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı. RUHSATININ İPTALİ İÇİNBüyükşehir Belediyesince yapımına başlanılan ALO 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet binası ruhsatının iptali için, imar durumu belgesine, yürürlükteki imar planlarına ve ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçeleri ile Mimarlar Odası Samsun Şubesi Tarafından, açılan davada yargı Yürütmeyi Durdurma kararı verdi. EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUZMimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Kamu yararı hiçe sayılarak, kent kaynaklarının, kent boşluklarının yerel idareler eliyle bilinçsizce kullanılmasına, yok edilmesine karşın, yargı tarafından verilen bu kararın, hemen yanı başında devam eden ve her yönüyle hukuksuz olan İlkadım İlçe Otobüs Garajı inşaatı için açtığımız İşlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali davası için emsal olacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. DURDURULMASINI TALEP ETMİŞTİMimarlar Odası Samsun Şubesi, yapımı devam eden binanın bulunduğu alanın planlarda Kültür Park olarak göründüğünü, yapının inşa edildiği alanın dolgu yoluyla elde edildiğini, bu sebeple yapının dolgu alanında kaldığını, Kıyı Kanunu uyarınca özel mülkiyete konu olamayacağı gibi, kıyı kanununa tabi olduğunu ve bu kanun gereğince kıyıda yapılabilecek yapılar kapsamında olmadığını, yapılan yapının hukuka aykırı olduğunu, bu yapı için ihale açılarak inşaatına başlanmasının yasalara aykırı olup, kamu zararına neden olduğunu, söz konusu işlemin açık ve net olarak, Kıyı Kanununa, Kıyı Kanunu Yönetmeliğine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı olduğunu ileri sürerek yapı ruhsatının iptali ile öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Samsun 3. İdare Mahkeme heyeti de oybirliği ile, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.