Samsun Büyükşehir'de gündem maddeleri karara bağlanıyor 1.    Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 29.12.2020 Tarih Ve 59847 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Türkiye Petrol Rafineri A.Ş. Arasında İmzalanacak Olan Asfalt Alımı-Satımı İle İlgili Protokolü Büyükşehir Belediyesi Adına İmzalamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Teklifi. 2.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.01.2021 Tarih Ve 159 Sayılı; 2021 Yılı Geçiçi İşçi Vize Cetvellerinin Tasdiki Teklifi. 3.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.01.2021 Tarih Ve 160 Sayılı; 2021 Yılı Sözleşmeli Personellerin Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi. 4.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.01.2021 Tarih Ve 161 Sayılı; Zabıta Ve İtfaiye Personelinin 2021 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi. 5.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05.01.2021 Tarih Ve 222 Sayılı; Toplu Taşıma Hizmeti Veren Özel Halk Otobüsleri İşletmecilerine Ait 40 Adet Araç İçin Akaryakıt Desteği Sağlanması Teklifi. 6.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04.01.2021 Tarih Ve 158 Sayılı; Sağlık Hizmeti Veren Kamu Ve Özel Sektöre Ait Tüm Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelinin 30.06.2021 Tarihine Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanması Teklifi. 7.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 726 Sayılı; 12 Metrelik 33 Adet Otobüsün Yakıt, Bakım, Onarım, Vergi Ve Harçları, Trafik Kasko Vb. Giderlerin Karşılanması Kaydıyla Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Tic. A.Ş,Ye Kiraya Verilmesi Teklifi. 8.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 731 Sayılı; Büyükşehir Belediyemizin Yatırım Programında Yürütülen Yapım İşleri İçin İhtiyaç Duyulan 132.548.291,00-Tl’nin İller Bankası A.Ş’ Den  Kredi  Olarak Kullanılması Ve Krediye Konu İşle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi. 9.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 732  Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.12.2019 Tarih Ve 446 Sayılı Meclis Kararı Uyarınca İller Bankası A.Ş. Tarafından Projeler İçin Tahsis Edilen Krediden  Kullanılmayan 3.475.000,00-Tl’lik Kredinin İptali Teklifi. 10.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 730 Sayılı; Ulaşım, Sosyal Kültürel Tesis Ve Çevre Projelerinin Gerçekleştirilmesinde İhtiyaç Duyulan 8.800.000,00-Tl’nin İller Bankası A.Ş.’Den Kredi  Olarak Kullanılması Ve Krediye Konu İşle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkilendirilmesi Teklifi. 11.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 864 Sayılı; Belediyemizin Halkımıza Vermekte Olduğu Toplu Taşıma  Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Satın Alınacak 10 Adet Elektrikli Otobüs  Ve 2 Adet Hızlı Şarj İstasyonu Bedelinin Ödenebilmesi Amacıyla İller Bankası A.Ş.Den 5.850.000 Euro  Gayri Nakdi(Teminat Mektubu) Kredi Kullanılması Ve Krediye Konu İşle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkilendirilmesi İle 2021 Yılında Edinilecek Araçların (T) Cetveline Eklenmesi Teklifi. 12.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 733 Sayılı; Avrupa Birliği (Ab) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Ipa) Programı Iı.Dönem (2014-2020) Kapsamında Belediyemizin Son Kullanıcısı Olduğu “Çarşamba Atıksu Projesi İle İlgili Ödemekle Yükümlü Olduğumuz Tutarın Tarafımızdan Karşılanamaması Halinde Genel Bütçe Paylarımızdan Kesinti Yapılması İçin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Yetki Verilmesi Ve Konuya İlişkin Her Türlü İş Ve İşlerin Yürütülmesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi. 13.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 865 Sayılı; Fen İşleri, Park Ve Bahçeler İle Ulaşım Dairesi Başkanlıkları Bünyesinde Kullanılmak Üzere 48 Adet Muhtelif İş Makinası Alınması İçin İller Bankası A.Ş.’Den Talep Edilen 60.000.000,00 Tl Krediden Artan Kısım İle 17 Adet Araç Ve İş Makinası Alınması Ve 2021 Yılında Edinilecek Araçların (T) Cetveline Eklenmesi Teklifi. 14.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 892 Sayılı; Covid -19 Önlemleri Kapsamında Bakanlık Genelgesine İstinaden Büyükşehir Belediyemizin Taşınmazlarına İlişkin Olarak Ödenmesi Gereken Bedellerin İndirim Veya Erteleme, Sözleşme Sürelerinin Uzatılması Vb. Konularının Görüşülmesi Teklifi. 15.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 728 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi İle  Türkiye Golf Fedarasyonu Arasında Yapılan Protokolün Feshi Ve Golf Sahasının 10 Yıla Kadar Kiralanması İçin Büyükşehir Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi. 16.    Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.05.2021 Tarih Ve 221 Sayılı; Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin Tüzel Kişilik Kazanabilmesi İçin 15 Kişiden Oluşacak Besi Osb Meteşebbis Heyetinde Büyükşehir Belediyesinin  %30 Oranında Temsil Edilmesi Teklifi. 17.    Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 28.12.2020 Tarih Ve 59571 Sayılı; Yades-2020 Programı Kapsamında Evde Sağlık Gönüllerde Hürmet Projesinin Toplam Bütçesi 333.333,33 Tl Olup, % 40 Eş Finansman Tutarı Olan 133.333,33 Tl’nin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Karşılanarak Projenin Uygulanması Ve Sunulan Projede Büyükşehir Belediyesini Temsile, İlzama Ve Proje Belgelerini İmzalamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Yetkili Kılınması Teklifi. 18.    İşletme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.01.2021 Tarih Ve 156 Sayılı; Güneş Enerji Sistemi (Ges) İçin Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş Bünyesinde Bulunan Orta Gerilim Hattı Elektrik Aboneliklerinin Samsun Büyükşehir Belediyesine Devri Teklifi. 19.    Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05.01.2021 Tarih Ve 406 Sayılı; Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Projesi Kapsamında Tahsis Edilen Şartlı Nakdi Yardımın Kabul Edilmesi Ve 5 Adet Elektrikli Otobüs Ve 3 Adet Yol Süpürge Aracı İçin ‘’Kamu Kullanımına Tahsis Edildiğinden Haczedilemez’’ Kararı Alınması Teklifi. 20.    Çevre Koruma Ve  Kontrol Dairesi  Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 926 Sayılı ; Atakum, Havza, Yakakent,Canik, İlkadım Ve Vezirköprü  İlçe Belediyelerine Ait Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi Teklifi. 21.    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 735 Sayılı; Kıranköy Ve Asri Mezarlıklarında Meftun Bulunan Şehidin Anne Veya Babasının Vefat Etmesi Durumunda Ücretsiz Mezar Yeri Tahsisi Teklifi. 22.    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 736 Sayılı; Pandemi Dönemi Sürecinde  Yeni Tip Koronavirüs Hastalığından Dolayı Vefat Eden Sağlık Personeline Derecik, Kıranköy Ve Asri Mezarlıklarında  Ücretsiz Mezar Yeri Tahsisi Teklifi. 23.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 840 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının, Meydan, Yeraltı Otoparkı Ve Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesinin Yanında, Ticaret Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İle Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği  Teklifi. 24.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.01.2021 Tarih Ve 841 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kaldırılan Eğitim Alanı Karşılığında Merkezi İş Alanı Kullanımının Eğitim Alanı (Lise) Kullanımına Çevrilmesinin Yanında Park Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 25.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 738 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 26.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 739 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi. 27.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 764 Sayılı; Canik İlçe  Belediye Sınırlarında Plan Notlarındaki Değişikliği İçeren Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi 28.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021  Tarih Ve 740 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi. 29.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 741 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi. 30.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 742 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında İlave Nazım İmar Planı Ve Revizyonu Teklifi. 31.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 743 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 32.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 760 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret (T2) Alanı Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi. 33.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 759 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının, Ticaret (T2) Alanı Kullanımına Dönüştürülerek Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 34.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 744 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi. 35.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 745 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi. 36.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 763 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kütüphane Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin  Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 37.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 755 Sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının Ağaçlandırılacak Alan, Konut, Ticaret Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Küçük Sanayi Sitesi, Konut Alanı Ve Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine  İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 38.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021  Tarih Ve 756 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2 Adet Yapı Kütlesinin Birleştirilerek İnşaat Alanı Artmayacak Şekilde Tek Yapı Kütlesi Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 39.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021  Tarih Ve 758 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğine Yapılan İtirazı Reddeden Meclis Kararı. 40.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 757 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 41.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 747 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Küçük Sanayi Alanı, Ticaret Alanı (T,T1), Kamu Hizmet Alanları, Eğitim-Sağlık Alanları, Rekreasyon Alanları Ve Her Türlü Sosyal Donatı Alanlarının Oluşturulmasına İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi. 42.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 746 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi. 43.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 748 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 44.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 749 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planlarında Bina Yükseklikleri “Yençok:Serbest Olarak Belirlenemez” Hükmüne İstinaden Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 45.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 750 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 46.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 751 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Taşkına Maruz Kalan Alanların Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 47.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 752 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Eğitim Tesisi Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 48.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 753 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park, Yaya Yolu Ve Taşıt Yolu Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 49.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 754 Sayılı; Ondokuz Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Kamu Hizmet Alanı Ve Yaya Yolu Kullanımlarının Yüksek Öğretim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 50.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 761 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Kırsal Yerleşim Alanı Belirlenmesine İlişkin Teklifi. 51.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 737 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi. 52.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2021 Tarih Ve 762 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ve SAMULAŞ A.Ş.nin Denetimine Ait Sayıştay Başkanlığının 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporları İle Kamu İdaresine Bildirilecek Diğer Hususlarla İlgili Raporun Büyükşehir Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması Teklifi. 53.    Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.12.2020 Tarih Ve 59412 Sayılı; Denetim Komisyonuna Gizli Oy İle Üye Seçimi Teklifi.