Anlamış değilim!..Yani, gündemdeğiştirmetaktiği mi var?..Samsun gündeminin,bu kadar baş döndürücü boyutaulaştığıgörülmemişti...Bir tek dönemin BelediyeBaşkanı Kemal Vehbi Gül,böylesine Türkiyegündeminegelirdi...CumhurbaşkanıKenan Evren'e,"türban hakareti"nindışındakiler,işin magazin yanıydı...Gül, birkaç fakülte mezunuyduve onlardan biri dehukuk fakültesiydi...Ciltler dolusu yazdığıkitaplardan o yıllarda bana daimzalayıp vermişti...Daha çok, siyasal tercihleriylegündemdeydi...Hiç unutmam!..Hürriyet Haber Ajansı'ndaAvni Demir'le birlikte muhabirim...Genel merkezdenbir telefon geldi ve Gül'ün irticacı kişiliklerinadını sokaklara verdiği belirtilerek,haber yapmamız istenmişti...Akşam vaktiydi, hava kararmıştı...Kışla Mahallesi'ninalt sokaklarındakırmızı boyalarla evlerin duvarlarınaisimler yazılmıştı...Şeyh bilmem kim,hoca bilmem ne sokağı...Geceydi ve o fotoğrafları çektik...Sabah Kemal VehbiGül ile konuştuk...Gül, tek tek izah etti amasiyaset yazamayan medya,bu tür malzemelerden prim yapıyordu...Elbette bu haberler de Evren'in hoşuna gidiyordu...Samsun'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapanKemal Vehbi Gül'ün,çevresini koruduğu,kafasına görebelediyeyi yönettiği, istediği gibi imar planlarıyaptırdığı iddiaları oldu amaseçimi kaybettikten sonrarahmetliMuzaffer Önder tarafındankamuoyu önünde hiç suçlanmadı...Biri iyi sağcı, diğeri deiyi solcuydu...Önder'in çevresindengelen baskılararağmenCHP'lilere soluk aldırmayanGül'ekarşı, intikamcı davranılmamıştı...Birbirlerihakkındaağır eleştiriler yaptıklarını daduymamıştım…Hatta, Muzaffer Önder'den sonragöreve gelenYusuf Ziya Yılmaz da onusuçlamamıştı...O günleri,bugününbazı siyasileribilmez elbette...Sıkıntı,şehrinhafızasınınyok edilmesinde...İşte bu zihniyet;bu şehrin sosyal, kültürel ve tarihsel dokusunubozmaya kalkışarak,kendi gettolarındabir dünya kurmayaçalışıyor...Ama burası Samsun, burada olmaz!..Çünkü Samsun, Türkiye'dir...Samsun, küçük İstanbul'dur...Türk, Kürt, Çerkes ve Gürcüburada,et tırnaktır,iç içedir!..Akrabalıklar, hısımlıklar, arkadaşlıklarve dostluklar kurulmuştur!..Yani ortada birebru tablosu vardır!..Renkleri birbirinden koparıldığında,bütün tablonun bozulduğu...O yüzden bu güzelliğibozacaksöz ve davranışlarda bulunmamayadikkat etmek gerekir!..Ünlü düşünür Nietzsche,şunu söylemişti:"Birini suçlamak üzere uzattığınelin üç parmağının seni gösterdiğini unutma"...Kimler neydi, ne oldu ve ne olacak?..Hatırlatalım istedik!..