https://youtu.be/xOpl5hQQNAI

https://youtu.be/xOpl5hQQNAI

Kızılırmak Kuş Cenneti’ndeyaşanan garipuygulamalar,akıllara durgunluk verecek boyutta…“Avrupa Kuş Alanları Envanteri”ndeen önemli 4 kriterden3’üne sahip olanKızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde,Türkiye’de bulunan420 kuş türünden362’siyaşıyor…Cumhurbaşkanlığı kararıyla21 Nisan 2020’de koruma altına alınanKuş Cenneti, Türkiye’nin ilk ve tekUNESCO Dünya Doğal Miras Alanı, adayıdır…Deltada sadece kuşlar yaşamıyor elbette…Yaban hayvanları da var…Doğusunda, Balık Gölü, Uzun Göl, Tatlı Göl, Gıcı Gölü, Cernek Gölü ve Liman Gölü, batısında ise Karaboğaz Gölü yer alan delta;dünya ekolojisi için de büyük önem taşıyor…Bu özelliğiyle de deltada,mandacılıkönemli bir gelir kaynağı…Böylesine bir doğa harikasında,Yusuf Ziya Yılmaz’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde“Kuş Cenneti”nin turizme kazandırılması amacıylabirçok yatırım gerçekleşmişti…Gözlemci kuleleri, hayvan hastanesi,otel ve kafeteryalar dabunun için yapılmıştı…Çok uzatmadan mevzuyagireyim…Samsun’u bırakın, Türkiye’nintanıtımına büyük katkı verecek olanKuş Cenneti’nde“gözlemci kuleleri”3 yıldır kuş fotoğrafçılarına yasak!..Nedenini kimse bilmiyor…“Yasak dedik, o kadar”mantığı var!..Bu bölgede, sabahın ilk ışıklarındasırtlarında40-50 kiloluk malzemeylekuş görüntüsü çekeninsanların Samsun’untanıtımına büyük katkı verdiğinin farkında olmayanlar,onların araçla geçişine izin vermezken,manda yetiştiricilerinegünün 24 saatitoleranslı davranıyor…Onlara da yasak konulsun, demiyorum…Sayıları bir elin parmakları kadar olankuş fotoğrafçılarına da bir kolaylık sağlanmalı, diyorum…Bu sanatçılar, aynı zamanda bölgeninbekçisi gibidir…Eğer onlar bölgede çalışma imkanı bulabilseydi,yangın çıkaranlar“görüntüye yakalanırız” diye,çekinirlerdi…Hayvan hastanesi de kapatıldı…Nedeni isehasta ya da yaralı hayvan olmadığı için!..Yaralı kuşların çoğunu,o fotoğrafçılar getiriyordu…Hastanenin kayıtları incelendiğinde,bu ortaya çıkacaktır!..Yasak, çözüm değildir…Araçlarıyla bölgeye gelenkuş fotoğrafçılarınaotopark yerleri hazırlanır vebelirtilenalanlar dışındapark etmemeleri istenir!..Uymayan olursa dagirişi engellenir!..Ayrıca, bölgede çalışacak kuşfotoğrafçılarınabaşvuruları halinde bir belge düzenlenirve kimin deltaya girip çıktığı dakontrol altına alınır!..Medya için deaynı şeyleri söylüyorum…“Leylek oteli”haberleri, Türkiye’de gündem olmamış mıydı?..Çözümü var amanedense olmuyor!..Dünyanınsayılı turizm değerlerindenolan deltayı,“atıl” duruma düşürerek,Samsun’a zararverenler;kamuoyu tepkisi olmasaydıbölgede havai fişeklidüğünlere göz yumanlar değil miydi?..Bu şehirde yaşanan akıl tutulmaları karşısında,“Yazık” demektenbezdim artık!..