Özel ya da devlet okullarıhiç fark etmiyor...Hepsinin önündeözel araç kuyruklarıvar...Anlaşılıyor ki,"Endişe" içindeki çok sayıdaveli,çocuğunuöğrenci servisinevere...

Samsun'da otel fiyatları uçtu! Fırsatçılık Samsun'da otel fiyatları uçtu! Fırsatçılık
Özel ya da devlet okullarıhiç fark etmiyor...Hepsinin önündeözel araç kuyruklarıvar...Anlaşılıyor ki,"Endişe" içindeki çok sayıdaveli,çocuğunuöğrenci servisineveremedi...Sıkıntı, sadece serviste değilelbette...Okullarda durumnedir, pek bilinmiyor...Duyumlarıma göre,bazı okullardakoronavirüs vakasıgörülenöğrenciler nedeniyleönlemler alınmış!..Zor bir süreçten geçildiğinisöylememe gerek var mı?..Okullarda görevlisayısınınyetersizliği,sınıflardaki öğrenciyoğunluğu,havalandırma vekantinler, başlıcabirer sorun!..Öğretmenlerin PCR testiyaptırmasıönemli amaevlerindenokula virüs taşıyançocuklar ne olacak?..Devletin imkanlarıortada...Özel sektör, eğitimdezor ayakta duruyor zaten...Ne yapacaksak,evlatlarımız içinbizler yapacağız!..Maske, mesafe ve temizlik kurallarınadaha çok uyup,aşıları tamamlarsak;bu risk,asgariyeinmiş olur!..Ancak, bakıyorum ki,ölü sayısındaki artışlararağmeninsanlar eskisindendaha dikkatsiz davranıyor...Çarşıya, pazaraçıkın da görün!..Ne maske ne de mesafe var!..İşin garibi,hala dahaaşı olmamak için direnenlertezviratlarabaşvuruyor...Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?..Yoğun bakımda yatan hastalarlailgili verilerigördük işte!..Sıkıntı içinde yatanhastaların yüzde 90'ı ya aşı olmamış ya daaşısını tamamlamamış olanlar!..Ölenler de onlar!..Bir veli olarakendişe duymakhakkımız değil mi?..Velilerin bu endişesininortadan kalkması içinmaske ve mesafe kurallarınauyulmasının yanı sıra; aşılarınyapılması ya da tamamlanmasınayönelik denetimlerinsıklaştırılması gerekir!..Yoksa, halimiz haraptır!..