Ermeni diasporasınıanlarım…Çünkü, mevcudiyetinisözde soykırım iddialarıylasürdürüyor…Sadece laf, başka bir şey yok!..Dedim ya onlarıanlarım!..Peki, bu HDP’ye ne oluyor?..Hangi tarihi...

Samsun'da sağanak yağmur aniden bastırdı! Vatandaşların zor anları Samsun'da sağanak yağmur aniden bastırdı! Vatandaşların zor anları
Ermeni diasporasınıanlarım…Çünkü, mevcudiyetinisözde soykırım iddialarıylasürdürüyor…Sadece laf, başka bir şey yok!..Dedim ya onlarıanlarım!..Peki, bu HDP’ye ne oluyor?..Hangi tarihibelge ve bilgiyleTürkiye’ye “Ermeni soykırımı utancıylayüzleşin”ifadesinikullanabiliyor?..Bunlarınsoykırım nedir,bundan da haberi yok!..BM, soykırımı şöyle tanımlamıştır:“Soykırım olayı, niceliksel, sayısal değil, niteliksel bir tanımdır. Topyekün yok etme kastı ve amacına yöneliktir. Herhangi bir ülkenin kendi yurt savunmasına yönelik bir savaşta milyonlarca insanın öldürülmesi, soykırım değildir. Fakat dinini, inancını, fikirlerini, mezhebini, soyunu, derisinin rengini beğenmediği kişi, aile, kabile topluluk ve toplumları, burada sayılan nedenlerle yok etmek ya da etmeye çalışmak bir soykırımdır.”Var mı böyle bir durum?..Dünkü yazımda da hatırlatmıştım…Malta’ya sürgün edilenleri“soykırım” suçlamasıylayargılamak isteyenİngilizler,devlet arşivlerine ulaşmaimkanlarıolduğu halde bir şey bulamamış,Amerika’danistenilenbelgeler deboş çıkmıştı…Böylelikle 147 tutsak devlet adamınınMalta’daki esareti son bulmuştu.Yani soykırımınbelge ve delillere dayalı olarak mahkemelerce tespit ve tescil edilmesi gerekir…Yargı kararları ile hukuken belirlenemeyen olgular,“soykırım” sayılmıyor!..Türkiye, sözde soykırımyalanının ortaya çıkması adınaarşivlerini tarihçilere açmayıteklif etmişken;karşılaştığıitham samimi değildir!..Ermeni diasporasınıanlarım dabu HDP’lilere ne oluyor?..“Türkiye zorda kalsın” diye sözdesoykırım iddialarına çanak tutuyorlaramabazı Kürt aşiretlerininzorunlu göçe tabi tutulanErmenilere neler yaptıklarınıunutmuşlar gibi…“Utanç” nediranlatalım bu yüzsüzlere…Bu milletin vergileriylepartilerine yapılan yardımı alıp,maaşları da ceplerine indirenhainlerinihanetidir, utanç!..Eli kanlı sömürgeci emperyalistlerinkucağındasiyaset yapmaktır, utanç!..Utanç;çocukları dağlara kaçırıp,ana-baba hasretiyle yakmaktır!..Masumlarınkatledilmeleriniseyretmektir, utanç!..Türkiye’ye “Utançla yüzleşme”önerisinde bulunanlar,yedikleri kabı pisleyenlerdir!..O yüzden “utanç nedir?”bilmezler!..