Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından26 lira 50 kuruş olarakaçıklanan levant fındık taban fiyatı,sadece TMO’da geçerli olacak gibi…Çünkü, fındıktapiyasayı belirleyentekel konumundaki o yabancı...

Geleceğin arama-kurtarma köpekleri OMÜ'den Geleceğin arama-kurtarma köpekleri OMÜ'den
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından26 lira 50 kuruş olarakaçıklanan levant fındık taban fiyatı,sadece TMO’da geçerli olacak gibi…Çünkü, fındıktapiyasayı belirleyentekel konumundaki o yabancı firma,25 liradan alım yapacağınıduyurdu bile…Yani, tüccar 25 liradanalım yapıp,aynı fiyata bu firmaya veremeyeceğine göre,fındık fiyatı 24 liraya kadardüşerse şaşırmam!..Hatta daha aşağı bir fiyatdenemesi bileyaparlar!..Üretici,maddi sıkıntıdaolduğu içindayanma gücünü yitirmiştir!..Üretici direnebildiği kadardirenecek!..Ancak, iktidarın yapması gerekenbazı şeyler var…Geçmişte yaptığı gibispekülatörleruyarılabilir…Anlamayan olursa,Maliye işini bilir!..Eğer bunlar olmazsa,üreticininbeklediği28-29 liraları görmek,mümkün değildir…Eski dönemlerdebazen Avrupalı alıcılarınpeyderpey ithalatyapmasını sağlayano firma,geçmişte piyasadan emanet aldığı fındığıihraç ederek,hem piyasada arz oluşmasını engellemiş hem de Avrupalıalıcıların ihtiyacını karşılamıştır!..Türkiye’nin, Almanya’dan sonra en çok fındık ihraç ettiğiülkenin İtalya olduğunu dahatırlatmak gerekir!..Bu tesadüf değildir!..Bu arada,iktidarınbu spekülatörleriuyarması gerektiğinibelirtmiştim ya!..İktidarın yapacağı bir iş daha var…O da TMO’nun aldığı fındığı,bir süre sonra ucuz fiyatlasatmayacağını açıklamasıdır!..Bu adamlar, sabırlıdır ve bekler!..Çünkü, işin ucundamilyarlar kazanmak vardır!..Bu arada, üreticiyiürkütmek içinfındık üretendiğer ülkelerin Türkiye’nin önüne geçeceğini söyleyip,ürününü bir an önce pazara indirmesinisağlamak isteyenlerin,doğruyu söylemediğini yazmıştım…Bugünlerde bu algıyı geliştirerek, üreticiyekorku salacaklardır…Üretici, ihtiyacı kadar ürünüpazara indirse bilebu da bir direniş sayılır…Unutmayalım ki,direnenlerhep kazanmıştır!..