https://youtu.be/GSryJ-Jeics

https://youtu.be/GSryJ-Jeics
O nasıl bir geceydi…Herkes ya TV’denya da cep telefonlarındandöviz ve altındakidüşüşü takip ediyordu…Dün sabahtan itibaren dedurum farklı değildi…Nasıl olmuştu da20 lirayı aşacağı iddia edilendolar,11 lirayı görmüş,avro ve altın düşmüştü…TV programlarındaiktidar yanlısıkonuklarınifadeleriyle,muhalif olanlarınyorumlarıelbette farklıydı…En hoşuma giden tespiti,araştırmacıHakan Bayrak yaptı…“Mevduat faizleriniartırmadandövizi düşürmek,kimin aklına geldiyse kutlarım. Onu Maliye Bakanı yapmaları gerekir”diyen Bayrak, samimiydi…İktidara yakın kanallarda “bayram” havası vardı;muhalif TV’lerde,bu düzenlemeninbütçeye getireceği yüktartışılıyordu…Kimi de bu düzenlemenin“erken seçim” işaretiolduğunu söyledi…Nasıl bir iş,anlamış değilim…Döviz yükselirken dedüşerken de eleştiriyapmak!..Bir orta yolu yokmu bu söylemlerin?..Belirsizlik ve çaresizlikiçinde yaşayanvatandaş,aylar sonrasınınhesabını yapacak durumda mı?..Dar gelirli insanlar,geçim sıkıntısı içindecebine girecek parayı düşünüyor…İktidarın bu uygulamayla bütçeye yük getirme konusutartışılır elbette…Ancak, vatandaşın bir kilo hamsi alırken,kullanacağı sıvı yağı düşündüğütartışma götürmüyor…Vatandaşın market raflarına bakıp bakıp,sonra eli boş döndüğü de…Yoksulun“askıda ekmek” uygulaması yapanfırınlara,utana sıkılagirdiğini biliyor musunuz?..Ya da düşük maaşlı emeklilerin dolmuşparasını denkleştiremediği içinsoğuktaevineyürüyerek gidip geldiğinden haberiniz var mı?..Yoksul ailelerinişsiz çocuklarınaharçlık verememeninızdırabıylakahrolduğunubilir misiniz?..Garibanlarınpazarların kapanışını bekleyip,çürük sebze ve meyvelerin arasındanyenilebilecek durumdaolanları seçtiğini,TV haberlerinin dışında gördünüz mü?..İstanbul’a yağdığında,bütün Türkiye’de kar yağdığınıanlayanlardanbu gerçeklerle yüzleşmelerinibeklemek, “hayalciliktir” tabii ki…Hükümetin; işçiye, emekliye, memura, esnafa, köylüye vesanayiciyedestek olmasınınbütçeye getireceği yük,vatandaşın değil,bu ülkeyi yönetenlerin sorunudur…Neymiş de bütçedeki bu yük, vatandaşınsırtına yüklenecekmiş!..Ne zaman?..Aylar sonra…Anlamıyor musunuzvatandaşıngünü kurtarmanın peşinde olduğunu?..Yani, bu milletin derdi“bütçe” değil, “geçim”dir…Atalarımız ne güzel söylemiş…Tok, acın halinden anlamıyor,diye…