https://youtu.be/Y6wmA83Ew2I Çok değil, 22 Kasım’daki“İyi ki TMO varmış” başlıklı köşe yazımdafındık fiyatlarınınyükseleceğini yazmıştım…Fındık, dün28 lira 50 kuruş ile29 lira arasındaserbest piyasadaişlem görmeye başladı bile…O günkü köşe yazımdanbir hatırlatma yaparakdevam edeceğim:“Fındık fiyatı, nihayet 26 lirayıgördü sonunda…Fiyatın bu noktayaulaşmasında, bazı olumsuzluklar yaşanmasınarağmen, TMO alımlarınınetkisiniinkar etmek mümkün değil!..Piyasadakiartışın nedeni var elbette…Çünkü, tekel konumundaki firma,ihtiyacı olan 200 bin tona yakın kabuklu fındığı24-25 lira aralığındakarşılamış durumda…Bunun anlamı,piyasadaki baskınınazalması ve bunabağlı olarakfiyatın yükseleceğidir…Yakın zamandatekel konumundaki firma;ihtiyacı dışındaki ürünüucuz fiyatlaAvrupa’ya satmazsa…Tabii ki, bir de TMO stokta bulunanfındığı aldığı fiyatınaltındaelden çıkarmazsa…Böyle giderse, şubat-mart aylarındafındık fiyatı,30 lirayı bulur, diyorum…”Sezona girildiğindefındığını 23 lira 50 kuruştan satan da oldu,TMO’ya verip 26 lira 50 kuruştanteslim eden de…Fındık fiyatını, geçen sezondayapılan işlemlerin altına düşürüp,piyasadan ucuz ürün toplayanlardaha büyük kazançlar elde etti…“İyi ki TMO varmış” başlıklı yazımda,fındık ihracında bu sezontüm zamanlarınrekor döviz girdisi sağlanacağını ifade etmiştim…Ülkenin kazanmasına seviniyorum…Bir de ihracattan elde ettiği geliriyatırıma; dolayısıylaistihdama yönlendirecek olanlara da…Hep yazdım…Keşke, ekonomik sıkıntı nedeniylefındığınıucuza satmak zorunda kalmayanüreticiler de kazansaydı…Fındıkta yaşanan süreç,alivrecilerintezgahını bir kere daha gözler önüne sermiştir!..TMO’yu devreye sokarak,fındık fiyatının yerlerde sürünmesini önleyenhükümet;önümüzdeki sezonbu tezgahlarayeltenecek olanlarafırsat vermeyecekönlemleri almak zorundadır!..Çünkü, üreticiyle birlikteülke de kaybetmektedir!..