Samsun, böylesine bereketli...

Samsun, böylesine bereketlitopraklararağmentarımsal sanayisiistenilenseviyeyegetirilemeyişiyüzündenhem şehir hem de ülkeolarak ekonomik kayıplaryaşamaktadır…Türkiye’detarımsal sanayidekurutulmuş ya da dondurulmuşsebze ve meyvegündemdeykenrahmetliEnder Cengiz, şehrin ileri geleniş insanlarınaağabeylik yaparak,bu projelerleilgili çok uğraş vermişti…SAMSİAD’ın kuruluş amacı da buydu…Sonra Mazhar Başoğlu,bu amaç doğrultusundaemek verdi amaolmadı sonuçta…SAMMEY’i ortaklıklarla kurabildik,bir de BAFAY’ı…İkisi de sıkıntılızamanlar, süreçler geçirdiveSAMMEY’in ortaklarıhisseleriniİstanbul’da bir firmayadevretti…BAFAY, domates ihtiyacınıBafra’dan çok Tokat ve Amasya’dan karşılamak zorunda kaldı…Samsun-Çarşamba Havaalanı’nakargo ünitelerinin kurulmasınınnedeni detarımsal ürün ağırlıklı olarak ihracatyapılabilmesi umuduydu…Bu da olmadı!..Samsun’un tarımsal potansiyeliulaşım altyapısı imkanlarıylabirleştirildiğindebütün dünyayaaçılabilmek içinhiçbir engelyok ortada…Böyle bir şansı,ortaya koyduğubaşarısızlık hikayesinedönüştürebilmeyianlatabilecekifadeleri seçmekte zorlanıyorum…Domates, salça ya dakurutulmuş olarakkatma değeri yüksekürün haline getirilirseherkesinkazançlı olacağını görmemek mümkün müdür?..İklim değişiklikleriyletarımın önemininarttığı bir ortamda,yeni işbirlikleriylebunu fırsata dönüştürmekherkesin yararına olacaktır…Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı,iş dünyasının güven duyduğu bir isimolarak,bu konuda da öncülüğünüsürdürürseyeni heyecanlarınbu şehir içinaş ve iş umudunadönüşeceğine inanıyorum…Un var, yağ var, şeker varve ustalar da var…Öyleyse helvayı yapmak içinne bekliyoruz ki?..