Cümle alemşunu iyi bilsin...

Cümle alemşunu iyi bilsin ki;bu millet,balık hafızalı değil….O yüzden Avrupa Birliğibaşta olmak üzereTürkiye üzerineyazılan senaryolarakarşı millirefleskgelişmiştir…Geçenlerde,Yunan Milli Marşı’nın sözleriyleilgili olarakbir metin elime geçti…Onu gördüğümde,Yunanistan ile ilgilidüşmanlık içerenne ifade varsa,ortadan kaldırılmasınıisteyenAB’niniki yüzlü tavrına,bir kere daha tepki gösterdim…Topal Osman’ınmezar taşındaki ifadelerebile tahammül gösteremeyenler,o milli marşıngüftesineneden sessiz kalmışlardı?..Hatta, daha da ileri giderek,resmi kurum ve kuruluşlardanAtatürk’ün fotoğrafları ile veciz sözlerininkaldırılmasını istemişlerdi…Bizden, iki ülke arasındadüşmanlıklarıhatırlatan her şeyi silmemizi isteyenler,Yunan Milli Marşı’ndaki“düşmanlık ötesi”ifade içinaynı şeylerisöyleyememişlerdi…Bizde olunca “ırkçı-faşit”onlara gelince o ifadelerdemokratlık!..İşte o sözler:“Derin okyanus, işte böyle uğuldasın isterdim.Ve dalgasında boğulsun, her Türk tohumu.Neden muharebeye yavaşladı bir an?Neden azaldı dökülen kan?Hem palaskalar, hem kılıçlarEtrafa saçılmış beyinlere,Baştan başa yarılmış kafataslarına,Kımıl kımıl oynayan iç organlarına bulanmışKöpekler azalıyorduVe Allah diye bağırıyorlardı, Allah!Fakat Hristiyanların dudakları daha doğruydu.Ateş diye bağırıyorlardı ateş!Aslanlar gibi vuruşuyorlardı.Hep ateş! diye bağırıyorlardı.Ve pislikler ölüyorlardı,Allah diye böğürerek.Pis kanları nehir olmuşOvada akmaktaMasum otlar su yerineKan içmekteEn cesurları sarsıldıKör adımlarıylaKorint’ten kovuldular.Saklandılar ve kaçtılar.Ölüm, meleğini gönderir,Kıtlık ve hastalıkla dolarİskelete benzer şekilleri,Yürürler öyle yan yana.Çimlerin üzerinde uzanıyorVe her yerde ölüyorlardıSefil ve umutsuzcaBu terk edilmiş sefil artıklar.” Bu dehşet ifadelerbizdeolsaydı,Avrupa’nın hiçbir yerindemilli marşımızçalınmazdı…Hem dini hem de fikriinancımda;hangi ırktan, dilden ve dinden olursa olsun,insanı sevmek vardır…Düşmanlıkların fitiliniateşlemek,bizim işimiz değildir…Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh”sözü, bu ülkeiçin yol haritasıdır…Ancak, şu yaşananlar bizlere bir keredaha gösteriyor ki,Atatürk’ün tanımladığımillet kavramı içinde,bizlerinbizdenbaşka dostu yoktur!..Omurgasızlıklarıyla bizlereher bakımdan ders vermeyekalkışanlara inat,değerlerimizle birliktehem demokratikhem ekonomik gelişmelerlebu milletiçağdaş medeniyetlere taşımak,hepimizin görevidir…Yoksa, bu milletitarih sayfalarından silmek isteyenlerinkirli senaryolarıasla bitmeyecek, değişikadlarla karşımıza çıkacaktır…“Türk, öğün, çalış ve güven”diyen Atatürk’ünifadesiyleaklı kullanarakçok çalışacakve bunun sonucunda dagüven oluşacaktır!..Bizi her bakımdan geliştirecekreçete budur!..Bunun dışındaçare arayanlar,yolu şaşırarak,siyasetenkaybolmuştur!..O nedenle bizi,birbirimize düşürmek isteyenlerefırsat vermeyerek;bir olalım, iri olalım, diri olalım!..