https://youtu.be/Ff4x1OfCSYc Bazı  kurum ve kuruluşlardaişler nedenaksamaktadır?..Para mı yok,teknik donanım mıeksik,yetkidesorun mu var?..Buna inanmıyorum…Bu ülkede, yokluklara rağmennelerin ortaya çıkarıldığınıbiliyorum…O yüzden bu aksaklıkların başlıca nedeni,“imkansızlık”değil, kifayetsizliktir!..İşlerin, “yandaş”“candaş”,“yoldaş” gibi kavramlarlakayrılanehliyetsizbirtakım kişilereverilmesininbedelini,maalesefsorumlular yerinedevlet ve dolayısıylamillet ödemektedir…“Kifayetsizlik” dedim de…İngilizlerin mealenhatırladığım bir atasözü var:“Birinci sınıf yöneticiler,birinci sınıf elemanlarla,ikinci sınıf yöneticiler de3. ve 4. sınıf elemanlarla çalışmak ister ki,kendi yetersizlikleriortaya çıkmasın”…İngilizleri geçelim deöze bakalım!..Nisa Suresi 58. ayet,“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor” diyor…Yüce Peygamberimiz de asabıylasohbet ederken,“Emanet zayi edildiğinde, kıyametin kopmasını bekleyin”dediğinde, ona“Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur?” diye soruluyor. O da, “Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin” diye buyuruyor…Buhari de bizlere Yüce Peygamberimizin şu hadisiniaktarıyor:“Toplum düzeninin altüst olmasının en büyük sebebidir, işi ehline vermemek”…Anlamamakta ısrar edenlereMevlana’dan dabir hatırlatma yapalım mı?..“Hiç gördün mü, vücut tilki olsun da baş insan olsun. Vücut tilki ise baş da tilkidir”…Şöyle arkaya yaslanıp,çevremizdekibirtakım gelişmelerihatırlayacak olursak;Allah’ın adını sıklıklaanıp,onun kelamını hiçe sayanlarane demek gerekir?..“Emanetin zayi edilmesi”nin sonucundabizi bekleyenfelaketi, Yüce Peygamberimiz hatırlatmadı mı?..“Kıyamet alametleri”başka nasıl olacak?..Kendilerineşatafatlımakamlar yapan,milletin parasıylalüks otomobillere binen,rekabet aramaksızınihaleleri yandaşlara veren,eş dost kayırmacılığıylagörevleri ehliyetsiz kişilereteslim eden,hak ve hukuk kavramlarınıhiçe sayanların her biri“emaneti zayi”etmiyor mu?..Devam edelim mi?..Mevlana’nın “Vücut tilki ise baş da tilkidir” sözü;kimleri işaret ediyor?..“At binicisine göre kişner” atasözü boşuna mıydı?..Bir yandan“ehliyet, liyakat, samimiyet ve sadakat”diğer yandanaksi eylemler!..Eskiden “söz”vermek“namus” demekti…Ağızdan çıkansöz; çekten, senetten değerliydi…Şimdi, şahitli ve imzalı taahhütlerinbile anlamı kalmadı artık!..Yalancılık, dolandırıcılık ve sahtekarlıkalmış başını gidiyor…Her geçen gün biraz dahaçürümüşlük girdabınasürüklenen toplumu;bizi biz yapan değerlerle yeniden ayağa kaldıramazsak,Yüce Peygamberimizin hadisinde ifade ettiğio “Kıyamet” yaklaşıyor demektir!..Vatandaşın üç kuruşuna göz dikenstokçular,hileli mal çıkaranlar,etikette başka, kasada başka ücret talep edensahtekarlar,müşterisinin malını eksik tartanlar vedüzenbazlıklarlatüyü bitmemiş yetimhakkına el uzatanlar!..Bu kirlenmişlik içinde;devleti ve milletidüşünerek,her türlü haksızlığanamusluca direneninsanların,Allah yar ve yardımcısıolsun!..