Necdet Uzun Yazdı: Kimse Sormuyor Mu?

Bir belediye başkanınınkendi kadrosunu kurması kadardoğal birdavranış biçimiyoktur!..Sonuçta, başarılı olmak içininandığı ve güvendiği insanlarla çalışması,doğru birtercihtir!..Seçimle işbaşına gelenlerinçoğu bu tavrıgöstermiş;kimi kurum içindenkimi de dışındanyol arkadaşını seçmiştir!..Sandıkta hesabıverecek olano seçicidir!..Sorun; bu değil elbette!..Sorun; bütün önemli kadrolarınıİstanbul, Kocaeli, Trabzon, Malatya, Balıkesirve Kayseri’dentercih eden Demir’inSamsunlubürokratlarabakış açısıdır!..Genel Sekreter ve yardımcısı ile daire başkanlarının çoğunu;SASKİ ve SAMULAŞgenel müdürleriile bu kurumlardaki önemli görevlerdeki bürokratları,Samsun dışındangetiren, hatta bu isimlerden birçoğunu da“özel kalem” statüsündenmemur yapanBüyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir,SASKİ’de Abone İşleri Daire Başkanlığıyapacak bir Samsunlu da mı bulamadı?..Tamam, AK Partili olsun,itiraz yok!..Hangi cemaatten olursa olsun,ona da itiraz yok!..Ancak, hem partide hem cemaatlerdenumunelik bir Samsunluyubulamamak, düşündürücü değil mi?..AK Partili milletvekilleri,il ya dailçe başkanları,“Bizler oyu, Kocaeli seçmeninden almıyoruz”diyeneden bir hatırlatma yapmıyor?..Diyeceksiniz ki, “Samsun’dan Mali Hizmetler Daire Başkanıaldı da ne oldu?” …Demir, Bahattin K.’yıiyi araştırsaydı,böyle bir olayla da karşılaşmayacaktı…Konuşturmayın şimdi beni…17-18 ayda bu kadarpara toplanacak, belediye koridorları yıkılacakve bu duyulmayacak?..Yargı süreci devam ediyor,şimdilik burada keselim!..Yani, “Samsunlu olsun” diyehırsızlık, yolsuzluk, rüşvetgibi işlere tevessül eden veya edebilecek yapıdakiinsanları “kadroya al” demedik!..Sadece, bu tercihmeselesinin altındayatan nedeni merak ettik?..Ve şu soruyu da sormadan edemedik…Bu atamalar,Demir’in inisiyatifi dışında mıgerçekleştiriliyor?..“Samsunlu” derken,kafatasçılık yapmıyorum…Bu şehirde ömrünü geçirmiş, bu şehir için elini taşınaltına koymuş veher fırsatta bu şehre vefa göstermiş olanlardansöz ediyor;onları “Samsunlu” kabul ediyorum…Demir’in yaptığı;hem siyaseten hem de Samsunluluk olgusu açısındandoğrudeğildir!..