https://www.youtube.com/watch?v=-l_syBTudck Samsun Büyükşehir Belediyesi’ninsalgın hastalık gibiaciliyet hallerindeuygulanması gereken21-Bihaleleriylehizmet ve mal alımındabulunması, Sayıştay raporundayer alıyor…Raporda,Büyükşehir Belediyesi’nin,bu yöntemle ihale yapılmasının gerekçesini;Sayıştay müfettişlerine“aciliyet” olarakifade ettiği de belirtiliyor…Hatırlanacağı gibi,AK Parti Genel Başkan YardımcısıÖzhaseki,Samsun BüyükşehirBelediyesi’ni ziyaretinde,ihaleler konusundagerekli uyarıyı yapmıştı…Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış biri olarak,konuya vakıftı…Uyardı da ne oldu?..Ne yasayıne de uyarıyı dikkate alan bir yönetimanlayışıvar…Oysa yasa ortada…İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin b bendi “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen haller” diyor…Durum böyleyken; SBB TV’ye alınanmalzemeler vearaç kiralamalarıbaşta olmak üzeremal ve hizmet alımında,yasada belirtilenhaller mi var?..Bazı üst düzey bürokratlara,lüks araçalınmasınınneresi “aciliyet” gerektiriyor?..Başkan Mustafa Demir,seçim propagandasında,belediyedekiaraç sayısındanşikayet etmişti…Kendi dönemindeyüzlerce araç kiralandı vekiralamalar da Samsundışından firmalararacılığıylagerçekleşti…Kırsal kesimde bu yöntemleverilen yol ihalelerininkaçını, Samsunlu firmalaraldı?..Bırakın bunu, ihaleye davetbile edilmediler!..Bu yöntemle yapılan ihaleler, rekabeti ortadan kaldırmıyor mu?..Böylelikle de kamu zararı söz konusu değil mi?..Yasayı dikkate almayan veuyarıları kulak arkası yapanbir yönetim anlayışı karşısında,yaptırım gücü olmadıkça; Sayıştay 100 kere rapor hazırlasa ne yazar!..Kim hesap soracak?..