Samsun’da 19 yıllıkbaşkanlık görevi sırasındaYusuf Ziya Yılmaz’ınmodern şehircilik adına yaptığıbirçok projearasındaövgüye değerolanlar kadareleştirilmesigerekenler de vardır!..Zam...

Samsun’da 19 yıllıkbaşkanlık görevi sırasındaYusuf Ziya Yılmaz’ınmodern şehircilik adına yaptığıbirçok projearasındaövgüye değerolanlar kadareleştirilmesigerekenler de vardır!..Zamanındabunları çok tartıştık!..Ama hiç kimsenintartışamayacağıbir şey vardır;o dadönemin valisiMetin İlyas Aksoy ilebirlikteSamsun’a“Atatürk’ün şehri”markasınınkazandırılması çabasıdır…Mustafa KemalSelanik’te,AtatürkSamsun’da doğmuştu…Bu yüzden Atatürk’ündoğum günü,ilk kezSamsun Cumhuriyet Meydanı’ndaiki yöneticininkatkılarıyla kutlanmışve gelenek haline getirilmiştir…19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve SporBayramı etkinliklerindeGazi Mustafa Kemal Atatürkve 18 silah arkadaşınınTütün İskelesi’ndenkaraya ayak basışınıncanlandırıldığıbalmumu heykeller debizzat Eskişehir Büyükşehir Belediye BaşkanıProf. Dr. Yılmaz Büyükerşen’eyaptırılmıştır.ElbetteBandırmaVapuru’nu sembolize edeno iskeleYılmaz’ın eseridir…Bandırma Vapuru’nunaslına uygun yapılmasınınmimarı, dönemin valisi Metin İlyas Aksoy’dur…Aksoy, İl Özel İdare Meclisi’ndebazı itirazlara rağmenödeneği çıkarmış veBandırma Vapuru’nunSinop’ta aslına uygunyapılmasını sağlamıştır…O vapurungerçeğine uygun yapılması için hem yurtdışında hem de yurt içindegerçekleştirilençalışmalar, roman olacak cinstendir…Bunda, Vali Aksoy’uneski bir gazeteci olaneşi Olcay Göker Aksoy’unçabası inkar edilecek gibi değildir!..Yusuf Ziya Yılmaz,o Bandırma Vapuru’nunmüze haline dönüştürülmesive yaşatılması konusunda dagereğini yapmıştır!..19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın75. yıldönümünün,dillere destan bir coşkuyla kutlanmasında daVali Metin İlyas Aksoy ileYusuf Ziya Yılmaz’ınemeği çoktur…Atatürk’ünMilli Mücadele’ninbaşlangıcınınfitilini ateşlediğiilk mitingi ve ilk örgütlenmeyiyaptığı Havza’ya uzanan“Kurtuluş Yolu” da onun eseridir!..Bitmedi daha…19 Mayıs Samsun Panorama’daYılmaz’aValiler Hasan Basri Güzeloğlu ile Hüseyin Aksoydestek olmuşlardır… Bunları neden mi hatırlattım?..Dün, AK Parti Samsun MilletvekiliYusuf Ziya Yılmaz,TBMM Genel Kurulu’ndaAtatürk’ün hatıralarınınSamsun’da yaşatıldığınısöylediğinde,ben de bu hatırlatmalarla tarihe not düşmek istedim…Elbette, Samsun’un “Atatürk’ün şehri” olmasındaemeği geçenbaşkainsanlar da var!..Hepsineteşekkür borçluyuz!..Şimdi değil ama ilerikiyıllardaSamsun;bir milletin yokluklarlaverdiği destansıkurtuluş mücadelesinedeniyletarih turizmindeönemli bir yer edindiğindeyapılanlaranlam kazanacaktır!..Yılmaz’ın bir hedefi daha vardı…Bandırma Vapuru’ndanTütün İskelesi’ne kadarolan alanda;gerçekleştirilecektarihi doku içindebir turizmbölgesi oluşturmaktı…Farkındaysanız, bu belirttiğim alandabazı 4 müze bulunmaktadır…Keşke o projegerçekleşseydi…Neyse, şimdi yapılanlarayenisiniekleme,olmuyorsa“muhafaza” etme zamanıdır!..Bu vesileyleSamsun’un “Atatürk’ün şehri”hüviyetinikazanmasındaçok büyük emekleriolanAksoyveYılmaz,bu çabalarıylatarihegeçmişlerdir…Ne diyorduk hep!..Yıkanlar değil,taş üstüne taş koyanlaryaşıyor!..