Türkiye’deki darbe,muhtıra veihtilal girişimlerininasıl nedeni;ABD başta olmak üzereuluslararası sermayeninönünü açmak,kazançlarınıartırmaktır!..Geçmişe,şöyle bir göz atalım mı?.....

Türkiye’deki darbe,muhtıra veihtilal girişimlerininasıl nedeni;ABD başta olmak üzereuluslararası sermayeninönünü açmak,kazançlarınıartırmaktır!..Geçmişe,şöyle bir göz atalım mı?..27 Mayıs 1960 ihtilali;ABD-Rusya arasındaki “soğuk savaş yılları” olarak nitelendirilenbir dönemin başındagerçekleşmişti…O zaman “Niye 27 Mayıs?” diye sormak gerekir!..ABD, çeşitli adlarla yardım yaparak,Sovyet Rusya’ya karşı yanında tutmak istediğive yiğit askerlerinigerektiğinde savaşa yolladığıTürkiye’nin, “can düşmanı”ile yakınlaşmasına izin veremezdi…Bizi üretmeye değil tüketmeyealıştıran yardımlarınınnedeni de buydu…Böyle gitmiyordu veMenderes, tarımsal sanayide atılım yapmak istiyorduve ABD’den kredi talep etti…ABD Başkanı Roosevelt, 300 milyon dolarlık kredi talebinde bulunanMenderes’e “Hayır siz, NATO ülkelerinintarım ihtiyacını karşılayacaksınız”diyerek, ret yanıtı verince;rahmetli Menderes de yönünü Rusya’ya çevirmişti…Rusya,sebze ve meyve karşılığındaTürkiye’de tarımsal sanayiyi geliştirecekyatırımlar yapacaktı vetemmuz ayının başındaMoskova’da imzalar atılacaktı…Bu, bölgede ABD’nin sonu demekti,Türkiye gibi büyük bir gücü kaybedecekti…ABD, ne yapması gerektiğini biliyordu…NATO’ya göbekten bağlı TSK,harekete geçirildi27 Mayıs İhtilali gerçekleşti…Kıyma makineleri, gençlik hareketleri,vatan cephesi; don, atlet, fanilaişin bahanesiydi… 12 Mart 1971 Muhtırası daABD çıkarlarıyla ilişkilidir…Demirel’in, ABD’nin“haşhaş” üretimini kısıtlamatalebineret yanıtı vermesiyleTSK’dan muhtıra gelmiştir…O dönemde sağ-sol çatışmaları değil,ABD ve İsrail’e yönelikitirazlar vardı…ABD, bu muhtıradan tam sonuç alamayınca;başka bir sürecin hazırlığına girişti.Çünkü, 24 Ocak kararları daküresel sermayeyi tatmin etmemişti…Türkiye,tepsi içindesunulacakamatoplumda buna karşı çıkacak hiçbir güçolmayacaktı…Siyasi partileri, STK’ları vebilinçli bir toplumususturmak için ihtilal tek çareydi…Alevi-Sünni ve sağ-sol çatışmalarınınfitili ateşlenmişti…Ülkede silah kaçakçılığını belgeleyen gazeteci Abdi İpekçi,“milliyetçi” diye tanımlananbiri tarafından katledilmişti. Diğer taraftangümrük kapılarında her türlü yolsuzluğu önlemekiçin büyük mücadele veren MHP’li Gümrük ve Tekel BakanıGün Sazak’ı da sözüm ona“oligarşiye karşı”olduğunu iddia eden bir solcuya öldürtmüşlerdi…Bu ne yaman çelişkiydi?..İki maşanın siyasi kimliği,sağ-sol çatışmasıiçin adeta bir katalizördü…Gençler, öğretmenler, gazeteciler, yazarlar, siyasiler, bilim insanları, polisler, askerler ve iş insanları öldürülüyordu…Ortalığı kan gölünedönüştürenler,“kardeş kanını durdurmak”istemişti…Komedi gibi ama12 Eylül’e hepimiz inanmıştık!..ABD’den yükselen “Bizim çocuklar” ifadesiolmasaydı, belki hala da bu dolmayı yutacaktık…“Devletin yanındayız” diyen sağcılarile “devletin bu yapısına karşıyız”diyen solcular, aynı cezaevlerindeişkenceye maruz kalmıştı…Yaşı büyütülüp idam edilenbir gencin yanı sıra; sağdan, soldanonlarca insanı,“Beslemek” yerine asmayı tercih etmişlerdi… 28 Şubat da küresel bir operasyondur aslında!..Her darbe ve muhtıra gibionun da bir bahanesi olmalıydı…O yıllarda cadde ve sokaklardakalabalıklar halindedolaşan sarıklı-değnekli tipler,Fadime Şahinler ve Ali Kalkancılarnereden çıkmıştı?..Türkiye’nin birçok yerindeprovokatif eylemler vardı…Rahmetli Erbakan’ınsıradan sözleri bileabartılarak medyadayayınlanıyordu…Başbakanlıktabirtakım din adamlarınaverileniftar yemeği öncesi görüntüyleErbakan’ın fişi çekilmişti…O günkü görüntülerinefretle kınayanlar,bugün fazlasını gördüklerindene tepki veriyor, merak ediyorum…Erbakan’la helalleşmelerigerekmez mi?..28 Şubat postmodern darbesininnedeni de aslında ekonomikti…Rahmetli Erbakan,“havuz sistemi” kurup, devletin kurumlarının parasınıyüzde 7 ile alıp,sonra da bunu yüzde 80’lerleyine devlete faize verenlerin önünü kesmişti…Erbakan, ülkenin kanını sülükler gibiemenlere yedireceğiparayı,devletin işçisine memuruna vermişti…Hatırladınız değil mi?..Ve 15 Temmuz…NATO’ya bağlıTSK’nın içindekibazı unsurlardevredeydi…ABD, “Ben bu işte varım” diyeadeta bas bas bağırıyordu…O gece, Büyükada’da CIA ajanlarının ne işi vardı?..Devletin başındakiler, TV’lere çıkıp,Amerika’nın adını da boşuna zikretmemişti…Türkiye’de hiçbir güç,ABD’nin bilgisi dışındaböyle bir girişimde bulunamazdı…Amaçları neydi?..Bu sorunun yanıtı,Menderes- Rusya ilişkilerinde aslında…Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin karşısında devasa bir güçolan Rusya ve Çin’in içinde yer aldığı“Şangay Beşlisi”nden söz edip,Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi,rahatsızlık vermiş olabilir miydi?..ABD’nin tüm çabalarınarağmenTürkiye’nin İran’lailişkilerini bozmak istememesi deakıllara gelir mi?..ABD’nin itirazlarına rağmen,Suriye’ye binlerce TIR silah ve mühimmat indirdiğiterörist PKK ve PYD’ye,Türkiye sınırına paralel Akdeniz’e bir koridor açtıramayışınınkuyruk acısı da olabilir mi?..ABD, S-400 füzeleriyle ilgili gelişmeleri bilmiyor muydu?..Üst akıl,önce kumpas davalarlaTSK’yı hırpaladıktan sonratasarlanan ihtilalin kilometretaşlarınıdöşemeye başlamıştı…Önleri açıktı amaAllah düzeni bozdu…MİT Başkanı Hakan Fidan’ı daharcasalardı,iş tamamdı. Hakan Fidan’ı sürekli olarak“İran ajanı” diye suçlamalarınınnedeni; onu toplumda itibarsız hale getirmekti…Yani, TSK içindekioperasyonun en alasını,MİT’te deyapacaklardı…KCK davalarındaörgüt içine yerleştirilenMİT elemanlarının isimlerininaçığa çıkarılıp,onların infaz edilmeleri debu operasyonun bir parçasıydı…Ne günler yaşamıştık!..At izi it izine karışmış;millet, sisler bulvarındakaybolmuştu adeta…“İhanet” takımındakihainlerin çoğukaçmış;ihale, ticaret ve ibadetgrubuna kalmıştı…Nerede o FETÖ’nün ünlü savcıları,gazetecileri, köşe yazarları ve finansörleri?..Kimi Amerika’da, kimi Almanya’da…Bize kaldı, simitçi, kahveci ve gazozcu…15 Temmuz’u, ne biz ne dehüsrana uğrayanlar unuttu…ABD “Derin devleti”nin15 Temmuz’dan bu yanaçeşitli gerekçelerle sürdürdüğüdayatmalarının nedeni başkane olabilirdi?..Sözün özü;her ihtilal, muhtıra vedarbe girişiminin arkasında,bu ülkenin zenginliklerinisömürüp, halkı köleleştirmekisteyenlerinparmağı vardır!..Gerisi hikayeden ibarettir!..