Bugünkü yazı konum,Büyükşehir BelediyesiMali İşler Dairesi BaşkanıBahattin K.'nınhazırlanan iddianamesiyleMustafa Demir'inbundan sonraki yol haritasına ilişkinolacaktıama bir hukukçu"Acele etme, bekle" deyince;yazıyı erteledim...Öyle telefonlar ve mesajlar aldım ki,bu konu gündemibir hayli meşgul edecek gibi...Hele de 5 Ekim'deki mahkemeden sonra...Samsun'un "Herkesi kör alemi sersemsanan" amiyane tabirle "tatlı su kurnazları"naçok gülüyorum...Her şey açıkça görüldüğü halde,algı operasyonlarıylamevzuyu kapatmaya çalışıyorlar...Ne var ki, yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar...Bu şehirde herkes birbiriniiyi tanır...Siyasetçisindengazetecisine kadarkimin kiminle ilişkisi varbilinir...Hangi müteahhit,hangi kurumaiş yapar vehangi bürokratbununnemasınıtoplarbilinir!..Hangi siyasetçi, devlet ihalelerikovalayanlarla beraberdir,bu da bilinir!..Samsun'da bilinmeyen; gizli saklıbir şey yoktur aslında...Susmak zorunda kalanlarçok toplumda...O yüzden birilerininbu insanları"aptal" sanmasına gerek yoktur!..Yani, bunlarıyiyen yok ama"gargara" yapmakzorunda kalan çok!..Ah şu menfaat!..Doğu-Batı sentezini en iyitahlil etmişyazarlardanbiri olan rahmetli Cemil Meriç,şöyle demişti:"Bu memlekette sağcı-solcu yoktur.Namuslu ve namussuz insanlar vardır"...Namuslu insanlara selam olsun!..