[embed]https://youtu.be/UT5ZwzNbOUE[/embed] Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliçalışana2022’de net 4 bin 253 liraverilecek ve bu zamlar,şubat ayından itibarengeçerli olacak…Asgari ücret, 2021 yılında net 2 bin 825 liraydı…2022 yılında da vergialınmayacak asgari ücretinişverene maliyeti de5 bin 879 lira olarakgerçekleşecek…Asgari ücretin artışıylaişsizlik maaşı dayükselecek!..Ne var ki,madalyonunbaşka bir yüzünü de görmek gerekir…Büyük işletmeler ve özellikle deihracat yapanlarbu ücreti, hatta daha fazlasınıverebilecek güçtedir…Ya küçük esnaf ve sanatkarne yapacak?..Bunu da önümüzdeki günlerbize gösterecek!..İşin bir başka yanında daçelişki var!..Bu ülkede, çok sayıdaemeklininmaaşı,asgari ücretin altındadır!..“Enflasyona göre zam yapılacak”ifadesine katılmakmümkün değil!..Çünkü, piyasadaki enflasyon,TÜİK’in açıkladığınınçok üstündedir…Bunu herkes bildiği halde,emekli ve memurunmaaşını bu rakamlarüzerindenbelirlemek,gerçekten haksızlık olur!..Asgari ücrete “tarihi zam verildiğini”savunanlara katılıyorum amagerçek enflasyonu dagörmemezliğe gelmek,vicdansızlıktır!..Anlaşılıyor ki, iktidar seçimeiyileştirmelerle gitmek istiyor…İtiraz yok elbette…Ancak, bir tarafın durumu iyileştirilir,diğer taraf ihmal edilirse;bu adaletsizliğin sonucu dasandığa yansır, diyorum…Sıklıkla ortaya koyduğumbir haksızlık var…En düşük emekli işçi maaşı2000 yılı öncesiiçin 2 bin 650 lira,2001 yılı sonrası için ise bin 680 liradır…Böyle bir şey olur mu?..İktidar, bir yandan bu adaletsizliği gidermek diğer yandan da2000 yılı ile sonrasıemekli olanlar arasındaki farkı,“intibak yasası” ile çözmek zorundadır!..Sadece bu değil, elbette…Milletin yakındığı bütünadaletsizlikleri de…