https://www.youtube.com/watch?v=TWAftknC7P0   Vaktinde ya daerken…İktidar ve muhalefet,eskilerin deyimiyle“seçim sathı mahalli”ne girmiştir…Bir yandan muhalefetin erken seçimçağrısı, diğer yandanAK Parti teşkilatlarındagözle görülür biçimdeyaşanan hareketlilik…Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP LideriBahçeli, 23 Haziran 2023’teseçimlerin yapılacağınıısrarla söyledi söylemesine de“siyaset kazanı” erkenkaynamaya başladı bile…Elbette bunlarınhepsi normal!..Ne var ki,vatandaşın derdi, seçimdenönce geçimdir!..Ekonomik sıkıntılar içindezor günler yaşayanvatandaş,deyim yerindeyse burnundan soluyor…“Barut” gibi dersem,abartmış olmam!..Hal böyleyken,halkı daha da gerginleştireceksöylem ve eylemlerdenkaçınmak gerekir!..Sadece siyasetçiler değil,toplumun her kesimindeitidalli tavırortaya çıkarsa;ellerini ovuşturan birtakımodaklar, avuçlarını yalayacaktır!..Elbette, yasalar çerçevesinde,kırıp dökmeden insanlar dertlerini anlatacaktır!..Bu en demokratik haktır!..Ne var ki, kontrolsüz yapılan bu eylemlerdeprovokatörlere dikkat etmeksağduyu sahibi herkesingörevidir!..Çünkü, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyleadeta “barut” gibi olan insanlara,bu provokatörlerin çakacağı bir kıvılcım, “Allah korusun” amasöndürülemez hale gelebilecekalevlere dönüşebilir…Yaşamadık mı?..Vitrin camlarınıkıranları, işyerlerini yağmalayanlarıgörmedik mi?..Hatta, bu eylemlerde hızınıalamayıpparklardaki çiçekleri kökündensökenleri de…Bizler, geçmişte çok acılar çektik!..Ve hala o günler hafızalarda…O yüzden “aman dikkat” diyor;herkesi sağduyulu davranmaya çağırıyorum…İnsanlar fani, bu devlet bakidir!..