Gözden kaçırmayın

Samsun'da Avukata Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasında Samsun'da Avukata Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasında
https://www.youtube.com/embed/rIqtoLg6MWQ

İşte mecliste görüşülecek gündem maddeleri;

1.    Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 25.09.2020 Tarih Ve 43945 Sayılı; Samsun Halkının  Sağlık Ve Refahı Üzerinde Tehlike Arz Eden Zararlılar İle Mücadelede Kullanılmak Üzere 15 Adet Pick-Up Tipi Araç Alınması Ve 2020 Yılında Edinilecek Araçların (T-1) Cetveline Eklenmesi Teklifi. 
2.    Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46240 Sayılı; Katı Atık Aktarma İstasyonlarında Atıkların Taşınması Sürecinde Kullanılmak Üzere 12 Adet Çekici Ve 12 Adet Semi Treyler Alınması Ve 2020 Yılında Edinilecek Araçların (T-1) Cetveline Eklenmesi Teklifi.
3.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.09.2020 Tarih Ve 42689 Sayılı; Kadro İhdas Ve Dolu Kadro Değişikliği Teklifi.
4.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46239 Sayılı; İhtiyacı Bulunan Daire Başkanlıkları Bünyesine Ödenek  Aktarılması Teklifi.
5.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.10.2020 Tarih Ve 45390 Sayılı; Bafra Şehirlerarası Yolcu Terminalinde Uygulanacak Gelir Kalemlerinin Ücret Tarifesine Eklenmesi Teklifi.   
6.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45688 Sayılı; Kamu Ve Özel Sektöre Ait Tüm Sağlık Çalışanı Personellerinin 31.12.2020 Tarihine Kadar Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Yararlandırılması Teklifi.
7.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45689 Sayılı; Şehrimizde  Faaliyet Gösteren Otoparklara Bir Düzenleme Getirmek Amacıyla Hazırlanan Ticari Otopark Yönetmeliği Teklifi. 
8.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45687 Sayılı; Kentiçi Toplu Ulaşım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Teklifi.
9.    Kadın Aile Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.10.2020 Tarih Ve 45386 Sayılı; Sosyal Hizmetler Ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılması Teklifi.
10.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45685 Sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. Kullanımında Bulunan Çay Bahçesi, Büfe Ve Müştemilat Nitelikli 3 Adet Taşınmazın İşletme Haklarının İptal Edilerek Teslim Alınması Ve 10 Yıl Süre İle Kiralanması İçin Büyükşehir Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
11.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45686 Sayılı; İlkadım İlçesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Bulunan, Kullanım Ve Tasarruf Hakkı Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Lokanta, Kafeterya, Plaj Ve Çay Bahçesi Nitelikli 8 Adet Taşınmazın 10 Yıl Süre İle Kiralanması İçin Büyükşehir Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
12.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2020 Tarih Ve 44405 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait İlimiz Terme İlçesi Kozluk/Yavuz Mahallesinde Bulunan Ve 12.06.2015 Tarihli Ve 267 Sayılı Meclis Kararıyla 5 Yıllığına Terme Belediyesine Bedelsiz Olarak Tahsis Edilen Parsellerin, Park Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Yeniden Terme Belediyesine Tahsisi Teklifi.
13.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.10.2020 Tarih Ve  45391 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir  Belediyesine Ait  İlkadım İlçe Sınırlarında Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş.  Tarafından İşletilen Büfenin İşletme Hakkının İptali Ve Taşınmazın Teslim Alınması Teklifi.
14.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45684 Sayılı; Kullanım Ve Tasarruf Hakkı Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Ve Atakum İlçesi Sınırlarında Bulunan Golf Sahasının Otoparkına Tenis Kortu, Kulüp Binası Ve Otoparkın Büyükşehir Belediyesince Hazırlattırılacak Olan Avan Projesine Uygun Olarak Yap-İşlet-Devret Modeli İle 10 Yıllığına İşletilmesi Ve  Süre Sonunda Büyükşehir Belediyesine Devredilmek Üzere İhale Edilmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
15.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.10.2020 Tarih Ve 45682 Sayılı; Mülkiyetinde Büyükşehir Belediyesinin Hissesi Bulunan Ve İmar Planında Eğitim Alanı Kullanımında Olan Atakum İlçe Sınırlarındaki 2 Adet Taşınmazın, Büyükşehir Belediyesinin Samsun Vergi Dairesine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesine Satılması Teklifi.   
16.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46231 Sayılı; Havza İlçe Belediye Sınırlarında Sayısallaştırma İle Birlikte Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi.
17.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46252 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
18.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46232 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
19.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46251 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İbadet Alanı Oluşturulması İle Birlikte Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
20.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46233 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Olarak Belirlenen Alanda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
21.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46242 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Lpg İstasyonu Ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan Kullanımlarının Ticaret Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
22.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46248 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
23.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46238 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yapılaşma Koşullarıyla Birlikte Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                    
24.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46250 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
25.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46254 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Tesisi Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek İdari Hizmet Alanı Ve Park Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
26.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46247 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kullanımından Ticaret Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin  Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
27.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46255 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.  
28.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46249 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
29.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46230 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
30.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46245 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Sitesi Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
31.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46246 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı  Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
32.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46244 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Sitesi Oluşturulmasına İlişkin İlave Nazım İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
33.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46243 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Ve Donatı Alanları Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
34.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46229 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin İlave Nazım İmar Planı Ve  Değişikliği Teklifi.
35.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46228 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Alanı Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
36.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46226 Sayılı; Ondokuzmayıs İlçe Belediye Sınırlarında Tarım Alanı Kullanımının Eğitim Alanı Ve Belediye Hizmet Alanı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.                
37.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46227 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Park, Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
38.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46234 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararları Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
39.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46235 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararları Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
40.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46236 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararları Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
41.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020 Tarih Ve 46237 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararları Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
42.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46222 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının, Otopark Alanı Kullanımının Otopark Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
43.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46224 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının, Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
44.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46253 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
45.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46223 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığının, Konut Alanı Kullanımının Konut+Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Ve Çekme Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin  Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
46.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46225 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Kent Merkezinde Bisiklet Yolu Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
47.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46215 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının, 5 Yıllık İmar Programı Hazırlanmasına İlişkin Meclis Kararının Görüşülmesi Teklifi.
48.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46216 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının, Konut Alanı Ve İbadet Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. 
49.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46217 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının, Plan Notlarındaki Yükseklikler İle İlgili Kısmın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.                            
50.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46218 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının, 2325 Ada İle 2326 Ada Arasında Kalan İmar Yolunun Kapatılarak Adaların Birleştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
51.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46220 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının, Konut Alanlarında, Zemin Katta Ticaret (İşyeri) Yapabilecek Sokakların Belirlendiği Plan Notuna, 1405.Sokak Ve Ovalar Caddesinin Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
52.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46219 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının, Konut Alanlarında, Zemin Katta Ticaret (İşyeri) Yapabilecek Sokakların Belirlendiği Plan Notuna, 1773.Sokak’ın Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
53.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve  46221 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının, Doğalgaz Olmayan Sokaklara Doğalgaz Temin Edilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
54.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46211 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının, Spor Alanı Kullanımından Konut Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.  
55.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46212 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının, Sosyal Tesis Alanı Ve Huzurevi Alanı Kullanımının Park Alanı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
56.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46213 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının, Yurt Alanı Kullanımının Ayrık Nizam 5 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
57.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46214 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.06.2020 Tarih Ve 7034 Sayılı Yazısı Doğrultusunda Tescilli Yapının Korunması Amacıyla Trafik Yolunun Ve Kaldırımın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
58.         İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46257 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
59.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46241 Sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında Halihazır Harita Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.’Ye Yetki Verilmesi Ve İller Bankası A.Ş.’Den Kredi Kullanılması İşlemleri İçin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e Yetki Verilmesi Teklifi.        
60.        İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.10.2020  Tarih Ve 46256 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
61.         İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.09.2020 Tarih Ve 42687 Sayılı; İç Denetçi Kadrosuna Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.