Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde(OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi kapatıldı. Samsun OMÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi'nin kapatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete 'de yayımlandı.