https://youtu.be/TlmAI4-GDbU Samsun’da bir firmayetkilisi, her Ramazanolduğu gibiönümüzdekikutsal ayda da vermeyi düşündükleri gıda paketiiçin bir araştırma yaptırdı…Gıda toptancılarınd...

https://youtu.be/TlmAI4-GDbU Samsun’da bir firmayetkilisi, her Ramazanolduğu gibiönümüzdekikutsal ayda da vermeyi düşündükleri gıda paketiiçin bir araştırma yaptırdı…Gıda toptancılarındanfiyatlar alındı..Amaçları,şimdidengıda paketini hazırlatıp,fiyat artışlarından etkilenmemekti…Öyle ya Ramazan ayında dafiyatların katlandığıbir gerçekti!..Geçen yıl;ayçiçek yağı,şeker, pirinç, bulgur, makarna ve undanoluşan gıda paketini181 liraya hazırlatanfirmaya,325 lirafiyat verildi…Ramazan ayınaneredeyse daha 4 ay vardı…Yani, 8 aylık süreçtekifark, yaşanılanartışı gösteriyordu…Meseleyiişçi, memur veemeklilere verilecekzamma getirmek istiyorum…Ancak ondan önce,gerçekten de büyükbir haksızlık olanşu soruna değinmek istiyorum…2000 yılı öncesi ve sonrasıemekli olanlar arasındaen düşük ücretteneredeyseyüzde 40’larıaşanfark var…2000 yılı öncesine“intibak” uygulayarak,bir iyileştirme yapanhükümet,2000 yılı sonrasındasigorta prim bedeli daha çok ödendiğihalde,emekli olanadaha az aylıkveriyor…İntibak içinyasal arayışlardan şimdiyekadar hiçbir sonuç alamayansendikalar ve diğer STK’larise hala bu haksızlığın giderilmesineuğraşıyor…Zaman zaman iktidar vemuhalefet kanadında dabu yönde açıklamalar olsa daortada net bir gelişme yok!..Hadi, bundan da vazgeçtik, diyelim!..Ramazan paketindeki fiyatlarıgördük işte…TÜİK’in enflasyon rakamlarıylapiyasa örtüşüyor mu?..Çarşıya pazara çıkan,gerçek enflasyonun farkında…Devlet dahivergi, harç ve değerli kağıtlara2022 yılında yüzde 36.2 oranında zam uygulanacağını duyurmuşken,yüzde 10.48’lik birartışı ortaya koymak,anlaşılır değildir!..Bu ülkede asgari ücretin altındaemekli maaşı alan insanlar var!..Asgari ücretin 4 bin lira olmasıbekleniyor…Çok değil elbette!..Ancak, bunun bahaneedilmesiyle işsiz kalacak insanlarıdüşündükçe; karamsarlıklar da artıyor…Meselenin öbür yanındadaha vahim bir durum var!..2000 yılındanönce emekli olmuş birininen düşük aylığının2 bin 624 TL’den 2 bin 899 TL’ye, 2000’den sonra emekli olanlarda bin 626 TL’den bin 797 TL’ye yükseltilmesiyle ortaya çıkanfarkı, kim izah edecek?..Aynı işi yapıp, aynı süre prim ödeyeninsanlar arasındakibu maaş farkınıgidermek, bir vicdanimesele olmuştur artık!..Bu ülkede, en düşük emekli aylığı ileyeniden çalışma hayatınadönmeden geçinebilmek;“mucize” ötesi bir şeydir…