İnanılır gibi değil!..Bakanlık görevinde bulunmuş,TBMM komisyonlarındaönemligörevler üstlenmişbiri,nasıl böyledavranabilir,anlayamıyorum!..“Yoğunluktur, yorgunluktur”diyeceğim amabazı konulardakafası saat gibiçalışan biri,nasıl olur dabunu yapabilir?..Bir yerde sorun varama nerede?..En son yaşananolayı anlatayım,kararı siz verin!..Geçenlerde, Samsunspor DerneğiGenel Kurulu vardı…Büyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir deoradaydı…Her şey onun için güzel gidiyordu;ta ki Divan Kurulu’nun raporuokununa kadar…Ezc. Onur Ferhat Karacan,deyim yerindeyse,nokta atışlarla Demir’ieleştirirken,o da renkten renge giriyordu…Çok şey vardı,raporda…Mesela, Samsunspor’unaltyapıdangençlerin yetişmesi içinkuracağı spor tesislerindeiki alan var. Bu alanlardanbiri geçmişte,Büyükşehir Belediyesi tarafındanGençlik ve Spor Bakanlığı’nadevredilmişti. Diğeri iseBüyükşehir Belediyesi’ne ait!..Bakanlık ileSamsunspor arasındaki sözleşme,10 yıllık yapılamadı. Kanun, 1 yıllıkdiyordu…Ancak bakanlık, milletvekillerinin devreye girmesiyleadeta “dert etmeyin, orası sizin” dedi…Ne var ki,Büyükşehir Belediyesi’ne ait olanalan için de 10 yıllık sözleşme isteniyordu amaDemir, 3 yıllık sözleşme yaptı…Başkan Yüksel Yıldırım,bir yıldan beri dil döktü,ama olmadı. Mevzu, bakanlık alanı ileçarpıtıldı.Meseleyi bilen biliyor, elbette…Divan Kurulu raporundabu konununyanı sıra,Samsunspor mağazasının önüne reklam raketinin yerleştirilmesi veMillet Bahçesi’ndekiŞehitler Anıtı’nda büyük tepki çekenışıklı renkler mevzusu da vardı…Mustafa Demir, çok bozulmuştu…Işık ve raket meselesini geçelim deo 3 yıllık sözleşme yaptığı alanla ilgili nene dedi,biliyor musunuz?..“O alanı biz Belediye Encümeni’ndengeçirdiğimiz için kanunen3 yıllık sözleşme yaptık. 10 yıllık sözleşme yapmak içinBelediye Meclisi’nden karar almak gerekirdi”...Güler misin ağlar mısın?..Karşımızda,Büyükşehir BelediyeBaşkanı Demir değil desanki belediyenin Yazıişleri Daire Başkanlığı’ndamevzuatlarıbilen bir memuru var!..Yasayı soran mı var, işi yapsana!..Samsunspor’unyararınaolacakbir işekim karşı çıkar?..Birçok olaydaçelişkilere düştüydü amabu, resmen milletin aklıyla alay etmekti…Yaşanan bu akıl tutulmalarınıizah etmek, gerçekten çok zor!..“Kararı siz verin”dememin nedeni deişte bu yüzdendi!..