https://youtu.be/nPXAz-tm8FQ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın“1.Su Şurası”nda,“Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten adil su tarifeleri uygulanacaktır”

Gözden kaçırmayın

Eğitim Uzmanı Sevgi Sel İle İftar Bereketi Kanal S'de 23 Nisan Cumartesi Eğitim Uzmanı Sevgi Sel İle İftar Bereketi Kanal S'de 23 Nisan Cumartesi
https://youtu.be/nPXAz-tm8FQ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın“1.Su Şurası”nda,“Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten adil su tarifeleri uygulanacaktır”talimatını;Samsun’da,su zammıve her ay uygulananTÜFE artışlarını“haksız” bulanidare mahkemesininkararından sonravermesi,objektifleriyenidenBüyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir’eçevirmiştir… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Enflasyonla topyekün mücadele” çağrısıyla, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in suda Yusuf Ziya Yılmaz zamanından gelen TÜFE’yi iptal edip yüzde 15’lik indirimegittiğini;Mustafa Demir’in de yüzde 15’lik indirimi kaldırıp üstüne yüzde 10 zam yaptığını vekaldırılan aylık TÜFE uygulamasınıda yeniden başlattığınıherkes bilmektedir…Hatırlanacağı gibi,Samsun 2. İdare Mahkemesi,zamların ve TÜFE uygulamalarınıniptali kararını vermişti…İşte bu yüzdenCumhurbaşkanı Erdoğan’ıntalimatı,Samsun için önem taşımaktadır,Mustafa Demir’intavrı da merak konusudur…Aslına bakarsak,Cumhurbaşkanı Erdoğan,muhalif belediye başkanlarını eleştirdiğiAntalya toplantısında,“Su parası su. Allah’ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar, İstanbul’da da ve Ankara’da da böyle”demişti amaSamsun’un, Türkiye’de su bedelien pahalıiller arasında ilk sıralarda olduğundan bilgisi yoktu…Suyun elbette önemli bir maliyeti var!..Bu maliyeti düşürmeninyöntemleri de…Ancak, lüks harcamalardan kaçınıp;kayıp-kaçakları azaltarak maliyeti düşürmek gerekirken,adeta “tefeci faizi” benzeribir uygulamaylasuya her ay zam yapılmasıdoğru değildir…Hem de resmi enflasyon rakamlarınınbile yüksek olarak ortaya konulduğubir dönemde…Ekonomi her şeydir amabelediyelerin, vatandaş yararınıgözeten kamu kuruluşları olduğu daunutulmamalıdır…Hiçbir belediye, ticarethane mantığıylayönetilemez!..Ne var ki,pandeminin ilk günlerindebilekullanmadığı suyun bedelini “kıyas” adı altındaödemek zorundabırakılanvatandaşa,böyle bir zamandaekonomik olarak yük getirilmesininsiyasi sonuçları vardır…Dedik ya “merak konusu” diye…“Ben yaptım oldu” diyen zihniyet,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatındansonra;dar gelirli hanelerikollamasın dao zaman “El mi yaman bey mi yaman” görelim!..Ayrıca bu mevzu,AK Parti teşkilatının da takibindeolmalıdır!..Yoksa CİMER girer devreye…