https://www.youtube.com/watch?v=DwK5y0ECpvc&feature=youtu.be

Özgün ve genişletilmiş eğitim ortamı,araştırma ve sorgulamaya dayanan;yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerinin düşünsel ve üretken güçlerini tam anlamıyla harekete geçiriyoruz.
Okul mantığına bir başka boyut kazandırarak Anasınıfından başlayarak öğrencinizin tüm hobilerini yaparken aynı zamanda üniversiteye de hazırlanabileceğini tüm Samsun'a göstermekte kararlıyım. Öğrencinizin Türkiye ve yurtdışında üniversiteye hazırlanma yolculuğunda sizlerin yanında olmaya talibim. Bu yolculuğunuzun profesyonel ellerde nasıl taçlanabileceği herkes tarafından bilinmektedir.

Yükselim Okulları Vizyon olarak, "Ulu Önder atamızın İlke ve İnkılapları Doğrultusunda Geleneksel Kültürünü Özümsemiş, Cumhuriyetin Değerlerini Önemsemiş, Çağdaş ve Evrensel Kimlikli Bireyler yetiştirmeyi benimsemiştir"

Y üzyılın beklentisini karşılayacak bilgi ve beceri donanımına sahip

Ü lkemizin gelişimine katkı sağlayacak proje ve çözüm üretebilen

K alite bilinci yüksek, nitelikli, düşünme becerileri gelişmiş.

S anat,spor ve kültürel alanda gelişime açık ve yetkin

E tik değerleri önemsemiş,insan haklarına saygılı

L iderlik bilgi ve becerilerini geliştirmeye açık, ekip ruhuna sahip

İ lkeli, bilgili, dengeli, düşünen duyarlı, açık görüşlü, risk alabilen

Ş ahsi menfaatlerini ülke menfaatlerinin gerisinde tutabilen

Yolculuğunuzun size ve çocuğunuza umutlu bir gelecek sunması dilekleriyle.