Bazı fotoğraflar
vardır; 
anlatım zenginliğiyle
çok şey ifade eder...
Böylesine
fotoğrafların
altına
tek bir satır dahi yazmak,
fazladan
olur;
derinliğini bozar!..
Bazen "Yorumsuz" diye
yayınlandığı da 
vardır ama
"Konuşan fotoğraf" 
ifadesi daha uygundur...
Çarşamba'nın Eğercili
Mahallesi'ne
yapımına
süreç içinde
büyük tepki gösterilen,
yargı kararlarına rağmen inşaatı devam eden,
bir mühürle yetinilmeyip,
ikinci mühür vurulan
biyokütle enerji santrali
ile ilgili
kamuoyundan yükselen
seslerden
rahatsızlık duyanların,
santralin
ovaya yapılmasına karşı çıkanları
"yatırım düşmanı" gibi göstermeye
kalkışmaları, etkili olmadı...
Aksine,
Çorum'un Mecitözü
İlçesi'ndeki
biyokütle enerji santralinin
fotoğrafını
servis etmeleriyle
birlikte,
o insanlar 
bilmeden destek oldu...
Mecitözü İlçesi'nin
kıraç toprakları üzerinde yükselen santralin fotoğrafı,
adeta bir "konuşan fotoğraf"tı...
Herkesin anlatmaya çalıştığı da buydu aslında...
Ben de o fotoğrafın altına 
Çarşamba Ovası'nda
santralin yapıldığı
arazinin
görüntüsünü
koyuyorum...

Samsun'da kamu hastanelerinde sistem çöktü! Vatandaş mağdur oldu Samsun'da kamu hastanelerinde sistem çöktü! Vatandaş mağdur oldu


İki fotoğrafı 
yan yana koyduktan sonra
fazladan
bir şey 
söylemek,
"gevezelik" olur...
Santralin
ovanın göbeğine yapılmasına
karşı çıkan
siyasiler, STK başkan ve yöneticileri ile gazeteciler
servis edilen
fotoğraftaki kadar
durumu özetleyememişti...
O yüzden bu fotoğrafı
ortaya koyanlara
teşekkür etmek gerekir...
Nokta!..