Samsun’daüst üste gelen iki yargı kararıkarşısında,o güne kadarkaramsar olanların,rahat bir nefes aldığınıhissediyorum…Bir tarafta Büyükşehir Belediyesi’nin“kıyı kenar kanunu”na aykırı olarakyaptığı 153 Kent Yönetim Merkezi,diğer tarafta daÇarşamba Ovası’nın göbeğinekonuşlandırılanbiyokütle enerjisantrali…Güçler karşısındabağımsız yargı,yasalar çerçevesindedoğru kararı vermiştir!..Aslına bakarsak,153 Kent Yönetim Merkezi debiyokütle enerji santrali dedoğru ama yanlış yerdeyapılan yatırımlardır…Ta başından beritakip edenler bilir…Yatırımcı firmaya,Çorum’un Mecitözü İlçesi’ndekigibibir araziyiSamsun’da tercih etmeliydin,denilmedi mi?..Çarşamba Ovası’nın yer altı sularınınçekileceği ve böylelikletarımınbüyük ölçüde zarar göreceği söylenmedi mi?..Aynı biçimdeki uyarılar,153 Kent Yönetim Merkeziinşaatı için deifade edilmedi mi?..İnşaat Mühendisleri Odası,bu uyarılar dikkate alınmayınca;dava açmak zorunda kalmadı mı?..Hem Büyükşehir hem santral firması,“biz yaparız” diyekimseyi umursamadı ama“kazın ayağı” öyle değil…Gün gelir, geç de olsaadalet yerini bulur!..Adalet güzel şey,dinimizin de temeli zaten!..Ancak,bu işin böyle biteceğinisanmam!..Çünkü geçmişte yaşananbenzer olaylar,içimi kemirmiyor değil!..Satralin sözünün edildiği vesessiz tepkilerinyükseldiği ilkilk günlerde,mobil santrallerinhikayesini yazmıştım…Halk sokaklara dökülmüştü,AK PartiTekkeköy Meydanı’nda“santral çalıştırılmayacak” diyesöz vermişti…Dönemin AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir,baskılara boyun eğmedenmobil santraller için TBMM Araştırma Komisyonu kurulmasını sağlamıştı…Ne oldu sonunda?..Samsun’un Tekkeköy İlçesi’ndekurulan6 no’lu fuel-oille çalışacak ikienerji santraline devlet,bacası tütmeden5 yılda toplam250 milyon liraödedi…Firmalar, alım garantisi ileanlaşma sağlamıştı…Üç yıl önce bunları hatırlatarak,Çarşamba’dakisantralin akıbetinin de bu olabileceğiniyazmıştım…Yani, yazı da tura daonlara kazandırıyor…Takip edelim bakalım,öyle mi olacak?..