https://youtu.be/CurgzSfRlKQ Başkan Mustafa Demir’in,SASKİ Komisyonu’ndanBüyükşehir Belediye Meclisi’ne havaleedilensu zammı konusugörüşülürken,“Mahkeme yetkisini aşmıştır”

https://youtu.be/CurgzSfRlKQ Başkan Mustafa Demir’in,SASKİ Komisyonu’ndanBüyükşehir Belediye Meclisi’ne havaleedilensu zammı konusugörüşülürken,“Mahkeme yetkisini aşmıştır”sözlerindenne anlam çıkar?..“Mahkeme” dediği,2019’da yapılanyüzde 25’lik su zammı, sayaç okuma bedelininyüzde 150 artırılmasıve her ay uygulanan TÜFE oranınagöre fiyat belirlenmesinin,“Hakkaniyete uygun değil” diyerekoy birliğiyle iptal edilmesiniisteyenSamsun 2. İdare Mahkemesi’dir…Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni“sosyal belediyecilik” kavramındançok adeta “ticarethane”zihniyetiyleyönetmeye çalışanDemir’in sıkıntısı;aboneleregeriödeme yapılmasınınsöz konusu olmasıdır!..Dava bir üst mahkeme olanİstinaf’ta ikenDemir’in böylesert çıkışı,devleti bilen biri içinuygun bir tavırdeğildir!..Bu ülkede, bir davada yanlış ya da eksikkarar verildiyse,bunu düzeltecek yargısüreci var…İstinaf var, Yargıtay var,Anayasa Mahkemesi var…Mustafa Demir’in mahkeme kararına tepkisininaltında, “hakkaniyete uygun değil”ifadesi yatıyor bence…Öyle ya ohiç haksızlık yapar mı?..“Mahkeme yetkisini aşmıştır” diyenMustafa Demir’e,birileri “İdare Mahkemesi”ningörev ve yetkilerinihatırlatırsa,iyi olur!..Belediye başkanı değil,feriştahı gelsemahkemelereamiyane tabirle“ayar verir”gibi açıklama yapamaz!..Bu millet hakkınıaramayacak mı?..Bugün böyle kararvereno mahkeme;gün gelirhaklı olduğu bir davada dabelediyenin lehineoy birliğiyle karar alabilir!..Unutmayalım ki,yargı herkese lazımdır!..