Kendisi de karşıydı aslında...

Samsun'da bankada panik dolu anlar! Samsun'da bankada panik dolu anlar!
Kendisi de karşıydı aslında…“Olmaz kardeşim” diyeitiraz ettiğinekaç kez tanık oldum…Sizler dekah gazetelerdekah Samsun Canlı Haber TVprogramlarındaonun“Kıyı kenar çizgisi”hassasiyetinekaç kere tanık oldunuz…Hatta, yenisini yaptıktansonrahem Valilik binasınıhem deAtatürk Kültür Merkezi’nioradan kaldırarak,şehrin önünü açacaktı…Samsun BüyükşehirBelediye Başkanı Mustafa Demir’e ne olmuştu da“Kültür Park” olarak tescilli yere“153 Kent Yönetim Merkezi”binasını yapmaya karar verdi…Samsun’da dağ başında bile hizmet verebilecek yapıda olan birsistemi, “koruyacağım” dediğisahilin ortasına,ağaçları kesmek pahasınayapmak, hangi aklın ürünüydü?..Demir’in, seçimlerde söylediklerigerçek değil miydi?..Vatandaş aldatılmış mıydı?..Ne oldu sonuçta?..5 milyon liraya ihale edileninşaatın müteahhidi“zarar ettiği” gerekçesiyle bırakıp gitti…Aynı yeriçin 9 milyon liralıkyeni bir ihale açıldı…Tamam da bu ülkedehukuk var!..“Ben yaptım oldu,kime ne?” denilemiyor…Samsun 3. İdare Mahkemesi,Mimarlar Odası’nınaçtığı “yürütmeyi durdurma” davasında,söz konusu yerin Kültür Park olarak tescil edildiğini ve inşaatınKıyı Kenar Kanunu’na aykırı olduğu, bu yüzden de ruhsatın iptal edilmesi gerektiğikararını verdi…Oldu mu şimdi?..Tahsili “mimarlık” üzerine olanbir belediye başkanıiçin doğru referanslar mı bunlar?..Seçim vaatlerindedikkat çektiğikonularımakama oturduktan sonraumursamayan Demir’inbu durumu,ruh halininçelişkiler içindeolduğunugösteriyor…Seçim dönemindekivaatleriicraatlara yansımayanDemir, bu yargı kararından sonra“Ben nerede yanlış yapıyorum?”diye düşünürse,hem kendi hem de bu şehiriçin yararlı olur…Karantina süreci,bir fırsattır mesela…