1970’li yıllarınsonlarıyd...

Samsun 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yol göle döndü! Samsun 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde yol göle döndü!
1970’li yıllarınsonlarıydı…Türkiye’deTRT’den başkaTV kanalı yoktu!..O yıllarda, bir siyasi tartışmaprogramı izlemiştim…Katılanların isimlerinihatırlamıyorum amasiyasiler arasında geçendiyaloğuhiç unutmadım!..Konu, vatandaşın geçimderdiydi…Programda, muhalifsiyasetçi,iktidar mensubuvekilintoz pembebir tablo çizmesi karşısındaşöyle demişti:“Siz pazaraalışverişe çıkmıyorsunuzherhalde”…O da “Ben değil, hanım pazaragidiyor” cevabını vermişti…Bugün dehayat pahalılığınınhangi noktada olduğunu;tencereyi kaynatankadınlar,daha iyi biliyor…Şimdilerde sadece pazardadeğil,her yerdefiyat artışlarıtartışmasız olarakortada…Akaryakıt, doğalgaz, elektrikve su zamlarıbir yana;gıda fiyatlarındaki anormal yükseliş karşısındayaşananmağduriyet degün geçtikçe artmakta…Bu durum,sadece muhalefetin değil,iktidarın da gündeminde…Denetimler yaparakbu işin önüne geçmekönemli amaesas yapılması gerekenşey,emekliler ileçalışanlarınmaaş ve ücretlerindebir artışagidilmesidir…Sadece emekli,memur ve işçideğil; toplumunher kesiminden yükselenbir şikayet var…Pandemi süreciyle birlikteABD başta olmak üzerehemen her ülkedeciddi biçimdebir enflasyonsöz konusu amafiyat artışlarıbizdeki gibi büyük boyutta değil!..Bu millet, böyle dönemlerdeher zaman fedakarlıklaryapmıştır…Ancak, işin tehlikelitarafı;vatandaşınhayat pahalılığınınönleneceğine dairumudunu zaman içindeyitirmek üzere olmasıdır…Bu da toplumdasosyopsikolojik travmalaryaratmaktadır…O yüzden derim ki,içinde bulunduğubu olumsuz tabloda,toplumun direnciniartıracaksöylemlere ihtiyaç vardır…Lafın karın doyurmadığını biliyorum elbette…Ne var ki,karanlık senaryolarlaumudunu kaybedenlerinsonuçta her şeyini kaybedeceğini debiliyorum…Bugünler de geçecektir!..Yeter ki,Allah; bu devlete ve millete zeval vermesin!..