Fındıktaki tekelcifirma,sadece üreticininürününü ucuza almaklakalmayacak;yüzlerce kırım fabrikasıve burada çalışanbinlerce işçiyi demağdur edecek!..Teslimiyetindoğal sonucu budur e...

Samsun'da emniyet kemeri hayat kurtardı Samsun'da emniyet kemeri hayat kurtardı
Fındıktaki tekelcifirma,sadece üreticininürününü ucuza almaklakalmayacak;yüzlerce kırım fabrikasıve burada çalışanbinlerce işçiyi demağdur edecek!..Teslimiyetindoğal sonucu budur elbette...O yabancı firma,26 lira 50 kuruş olarak açıklananfındığı25 liradanalacağınıduyurduama hemen hemen her il ve ilçedeki"mübaya memuru" konumundakiadamları,23 lira 25 kuruştankabuklu fındıkalıyor...Güyafiyatserbest piyasada belli oluyor!..Adamlar, pazarahakim olunca;fiyatı da onlar belirliyor...Bir başka tehlike daha var...Bu firma,eskiden bölgede "fason" olarak fındık kırımıyaptırıyordu...Yeni bir kararla,aldığı fındığıkendi kıracak...Böyleliklebölgedeki birçokkırım fabrikasıya kapanacak ya daişçi çıkaracaktır!..Türkiye genelinde 180 olanfındık kırma fabrikasında,ortalama olarak100 işçi çalıştığını hesap etsek,bu ekonomik sıkıntılar içindeortaya çıkacaktablo, gerçekten ürkütücü olacaktır...Samsun'un Çarşamba, Terme ve Salıpazarıbölgelerinde,25'e yakın kırım fabrikası var. Bu daen az 2 bin işçininzorunlu olarak kapıya konulmasıdemektir...Bu firma, bir ara Samsun'a kancaatmıştı, kırım fabrikasınıGıda OSB'ye taşıyacak böylece bölgedekiüretici, tüccar ve kırım fabrikalarımağduriyet yaşayacaktı...Dün öğrendim ki,fındığı bilen AK Parti Samsun MilletvekiliFuat Köktaş, buna engelolmuş!..Yanlışlarını yazdım amadoğrusu da ortada...Bu konuda "helal olsun" diyorum...Türkiye'nin milli ürünü olanve bölgede 8 milyonu aşkın insanın geçimini sağlayanfındıktaki bu tezgahı;üretici,tüccar, fabrika sahibi,mamul üreten sanayicive alivreci olmayanihracatçı, omuz omuza vererekbirliktebozmak zorundadır...Yoksa, fındık elden gidecek,sonra da "ah-vah" çekmek,hiçbir işe yaramayacaktır!..Üreticinintek umudu; TMO'nunalımlarını sürdürmesi ve ödemeleridüzenli bir biçimdeyapmasıdır...Ve bir dealınan fındığın ucuz biçimdepiyasayasatılmayacağını açıklamasıdır...Bu arada,mamul üretenyerli sanayicilere deihracat şartıylaürün desteği verilmelidir...Çünkü, tekelci firmanınson yıllarda markalaşanve ihracattayol alanbu işletmeleri de piyasadan silmekistediği bilinmektedir!..İşin özeti, "teslimiyet zinciri"ni kırmakartık "milli" bir görevdir!..Yoksa, herkesdomino etkisiyle yıkılacak;devlet de tarımsal ürün ihracındalokomotif ürün olanfındıktan,büyük ölçüde döviz kaybına uğrayacaktır!..Yani, bir avuç insan kazanacak,milyonlar kaybedecektir!..