Hükümet, fahiş fiyatakarş...

Hükümet, fahiş fiyatakarşıbelediyeler aracılığıyla sebze-meyvesattı;şimdi devasa firmalar halinegetirilen zincir marketlere karşı,tarım kredi kooperatifleri kanalıylabir hamle hazırlığında…Bu hükümetin ekonomik politikası daserbest piyasa koşullarındafiyatın belirlenmesiydi…Ancak, fiyatlarıbelirleyenleryok, “belirleyen” olunca,serbest piyasa koşullarındansöz etmek mümkün müdür?..Güya fındığın fiyatı daserbest piyasada belirlenecekti, ne oldu?..İtalyan firma, ne dersefiyat odur!..Temel gıda maddelerinde dedurum farklı değildir!..Hükümet,fahiş fiyat meselesininönüne geçmek içindenetim mekanizmalarınınyanı sırabakkala ve yerel marketleredestek çıkıp,tarım kredi kooperatiflerininsatış mağazalarıaçmasını özendirmeliydi…Söz konusu tarım kredi kooperatiflerininkurulmasının amacı hem üretici hem de tüketiciyikorumak içindi…Demek ki, bu ülkede tarım kredi kooperatiflerinikurup, geliştirenlergeleceği görmüşlerdi…O zamanyeni bir hamle daha yapmakgerekecektir…Belediyeler,tarım kredi kooperatiflerive esnaf odalarıbaşta olmaküzere ilgili bakanlıklar,bir strateji ortaya koyarak,satışmerkezlerinikurarsa,piyasada denge oluşur!..Aksi taktirde patates-domates fiyatı arttığındameydanlarapazar kurmak,çözüm değildir!..Tekeller,serbest piyasa koşullarınıyeşertmek istemediği içinküçüklerin dalını budağınıkeserek,acımasızca büyür!..Böylesine yol vermek,hataydı…