https://www.youtube.com/watch?v=FubcPys7yqE   Ne zaman seçimdönemine girilse;toplumunsinir uçlarına dokunacaksöylemlergeliştirilerek,bundan nemalanmahesaplarıyapılıyor…

Erhan Usta Kovid-19'a yakalandı Erhan Usta Kovid-19'a yakalandı
https://www.youtube.com/watch?v=FubcPys7yqE   Ne zaman seçimdönemine girilse;toplumunsinir uçlarına dokunacaksöylemlergeliştirilerek,bundan nemalanmahesaplarıyapılıyor…“Kürt sorunu” konusu daöyle bir şey işte…Birileri yineonu raftan indirerek,kamuoyunun önüne attı…Bu ülkede,hangi etnik yapının diğerineüstünlüğüvar, söyler misiniz?..Kim Kürt, Gürcü, Arap ya da Çerkes kökenli olduğu içinbu ülkede ikinci sınıfvatandaş muamelesi gördü?..Osmanlı’da daCumhuriyet döneminde debu ülkeyi yönetenler arasındaonları görmek mümkün değil mi?..Amaç başkadır!..Bu söylemler,ülkeyi bölmek isteyenemperyalistlerin,onların maşası terör örgütünün,bu konu üzerinden siyaseten nemalananpartininişine geliyor…İktidar bile oy kaygısıyla“Çözüm süreci”adı altında yoklama çekmedi mi?..Terör örgütü debaktı ki iş elden gidiyor,millet korkusuzca ülkenin her yerindehuzur içinde yaşıyor;köprüleri yıktı hemen…Çünkü, bu memlekettehiç kimsenindili,dini ve kültürel değerleriyleilgili bir sorun yoktur…Yoksa, AK Parti iktidarında açılankiliselerin sayısı,binlerle ifade edilir miydi?..Bu söylemleri sıklıkla dile getirenlereşunu sormak gerekmez mi?..Türk ve Kürt gençlerinineğitim, işsizlik ve geleceğe dairkaygıları farklı mıdır?..Hayat pahalılığı,Kürdünmutfağını sarıyor daTürk, bayram mı yapıyor?..Devlet ya da özel sektör,çalışanları arasındaetnik yapıya göre mi ücret ve maaşödemesi yapmaktadır?..Devlet, Türklereemekli maaşını fazladan mı ödemektedir?..Türk ve Kürt;ekonomi, eğitim, sağlık veyargıdakisıkıntılarıfarklı mı yaşamaktadır?..Yapmayın etmeyin beyler!..Bırakın bu sinsisöylemleri deherkesin ortak dertleri üzerindekafa yorun!..Ne Türkün Kürtlene de Kürdün Türkle bir sorunuyoktur!..Bin yıllık kardeşlikleetletırnak olmuş biryapıyı, birbirindenkoparmak isteyenlerindeğirmenine su taşıyanbu söylemler yerine,ülkenininsanlarınımutlu edecek ve dolayısıyla huzura kavuşturacakortak çözümlerüretsek, daha iyi olmaz mı?..“Kürt sorunu” deyipGüneydoğu Anadolu Bölgesiillerindeki ekonomik desteklerigörmemezliğe gelenlere;etrafı teşvikli iller tarafındançevrilerekhaksızlığa uğramış,“Atatürk’ün şehri”Samsun’dan bunlarıyazıyorum…Anladınız herhalde?..