Uzmanlaruyarıyor amakonununmuhataplarıo sesleriduymuyor…Dahası, duymak istemiyor!..Çünkü, altyapıya harcananpara görünmüyor…Ara sıra “Şimdiye kadar Samsun’a böyle yağmur yağm...

Uzmanlaruyarıyor amakonununmuhataplarıo sesleriduymuyor…Dahası, duymak istemiyor!..Çünkü, altyapıya harcananpara görünmüyor…Ara sıra “Şimdiye kadar Samsun’a böyle yağmur yağmadı”dedirtecek cinstenyağış olacak diyemilyarları yer altınagömmenin ne alemi var?..Sonra, böyle yağmurlarda dacan ve mal kaybınınolması, çok normal değil mi?..Kolay mı, “Asrın yağmuru”yağıyor!..Mesela, Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan,“Kentlerde iklim değişikliğiyle mücadele için altyapıçözümleri” konulu araştırmasınınönsözünde,şu tespitlere yer veriyor: “İçinde yaşadığımız yerküre yaşayan birorganizmadır ve tüm canlılar gibi sağlıklı bir şekildeyaşayabilmesi için belirli sıcaklık koşullarına ihtiyaçduymaktadır. Atmosferin bileşimini bozan insankaynaklı etkiler, dünyada sıcaklığın artmasına nedenolmaktadır. İklimin doğal düzeninin dışındadeğişmesine bağlı olarak günümüzde atmosfersıcaklığının 1800’lü yıllara oranla bir derece artışgöstermesi nedeniyle ne yazık ki yerküredeki doğalsistemlerin işleyişi, zarar görmektedir. Dünyadakitüm canlıların yaşamı, yerküredeki ekolojik süreç vedöngülerin sağlıklı işleyişine bağlıdır.Dünya nüfusunun büyük bölümü kentlerdeyaşamakta ve bu oranın giderek artacağıöngörülmektedir. Yaşadığımız alanlarda küreseliklim değişikliğinin neden olduğu ani vebeklenmedik hava olaylarının olumsuz etkileriniazaltmak ve kentleri bu etkilere dirençli halegetirmek, ekosistemlerin sağladığı yararlarlamümkündür”…Doç.Dr. Hepcan,özellikle yerel yönetimlerinyeşil altyapı konusundaduyarlılık içinde olmalarınıngelecekte yaşanacak tehlikeleriazaltabileceğini debelirtiyor…Yani, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ileyerel yönetimlerebüyük iş düşmektedir!..Samsun Büyükşehir Belediye BaşkanıDemir, son yağıştaaltyapıda eksiklikler olduğunusöylemişti…Haklıydı!..O gün, belediye hizmet binasının yanından geçen Çiftehamam Caddesi,‘Çiftehamam Irmağı’na dönüşmüştü…Ama nedense bir hafta sonraaltyapıda sıkıntı olmadığını söyledi…Niye mi?..Parayı toprak altına gömmek istemedi de o yüzden!..Klasik siyasetçi mantığı…Oysa, mesleği mimarlık olanDemir’in bu konudaherkesten dahahassasiyet içinde olmasıgerekir!..Hiç kimse dert etmesin!..Samsunlu, yapılanı da yapılmayanı da unutmuyor!..