Samsun Sağlık TurizmiDerneği’nindün düzenlediğibasın toplantısında,BaşkanProf.Dr. Fatih Özkan’ınbu şehrin geleceğine ilişkintespitlerinekatılmamak mümkün değildi!..“Sağlık tu...

Samsun Sağlık TurizmiDerneği’nindün düzenlediğibasın toplantısında,BaşkanProf.Dr. Fatih Özkan’ınbu şehrin geleceğine ilişkintespitlerinekatılmamak mümkün değildi!..“Sağlık turizmi”ningeliştirilmesiiçin toplumunher kesimindengelecek sahiplenmeyle ortayaçıkacak sinerji,Samsun’da yeni iş kapılarınınaçılması demekti…Bu da işti, aştı…Samsun’dadeniz turizmiiçin uygun iklim,maalesefsınırlıdır…Yayla turizmi içintesisler şimdilik yeterlideğildir!..Akdağ’daki kış turizmiiçin yeni yatırımlargerekir!..Tarih turizmi;Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi,Panorama Samsun veGazi Müzesi başta olmak üzere diğerleriyleher geçen gün büyük ilgi topluyorama yerli ve yabancı turistiSamsun’a çekecek,yeni atraksiyonlara ihtiyaç vardır!..Avrupa’nın çeşitli büyük şehirlerindekimüzelere,uydurulmuş olaylarlamilyonlarca turistziyareti sağlanırken;bizim gerçekten yaşanmışbir büyük öykümüz var!..Anlatamadık, eksik kaldık!..Ne demiştik; “sağlık turizmi”…Samsun’da geçmişte sağlık turizmi konusunugündeme getiren Dr. Köksal Holoğlu ve arkadaşlarıydı…Hatta, Samsun Valiliğitanıtım yayınlarında;tarım, turizm, spor, eğitim ve sağlıkkenti mottosukullanıyordu…Doğru hedefler seçilmişti…Samsun; Vali Hasan Basri Güzeloğlu dönemindeorganik tarımda Türkiye’nin ilk üçünde yer alan bir şehirdi…Çarşamba, Bafra, Terme ve Vezirköprü ovalarınıanlatmama gerek var mı?..Spor kenti olarak,hem Suat Kılıç hem de Akif Çağatay Kılıç dönemindeSamsun’a, sportif tesis bakımındanönemli yatırımlar yapılmıştı…Samsun; üniversiteleri,kamu ve özel eğitim kurumlarıylabölgenin bir numarasıydı…Sağlık kentindeki hedef,altyapı zenginliğiyle12 ay boyuncayabancı turistiSamsun’a getirebilmekti…Samsun; devlet, üniversite ve özel sektör yatırımlarıylabölgenin adeta sağlık başkentiydi…Şifalı kaplıcalarımızvardı…Hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’üntedavi olduğu…Uzatmayalım!..“Sağlık turizmi” iddiasındanhiç vazgeçmeyenve bunuülke geneline taşıyarak,Türkiye Sağlık TurizmiKonseyi Başkanlığı’na seçilenDr. Köksal Holoğlu,geçenlerde bir açıklama yapmıştı…Türkiye’nin sağlık turizminde,yıllık hedefinin 50 milyar dolar olduğunusöylemişti…İnanılır gibi değildi amao TV programında tek tek anlattı…Türkiye’nin; hem yetişmiş insanpotansiyelihem sağlık teknolojilerindeki altyapısıhem otelcilikdeneyimi hem de uygunfiyat farkıbakımındanavantajı çoktu…Avrupa ülkeleri ve ABD bir yanadünyanın en ücra ülkelerindeninsanlar,Türkiye’ye gelerekşifa buluyor ve döviz bırakıyordu…Yani, Holoğlu’nungeçmiş yıllardaifade ettiğişimdilerde ise daha çok seslendirdiği“sağlık turizmi”konusu,artık ete kemiğe bürünmüş,hayal olmaktan çıkmıştır…Kamuoyunda sağlık turizmikavramı, önem kazanmıştır!..Dün, Samsun Sağlık Turizmi Derneği BaşkanıProf.Dr. Fatih Özkan dabenzerşeyleri ifade edince;Samsun’un bu pastadanalacağı payı düşünerek,umutlandım…Çünkü,sağlık turizminingeliştirilmesi,Samsun’daayakkabı boyacısından simitçisine,fırıncısındankafeteryacısına,berberinden kuaförüne,lokantacısındanotelcisine,bakkalından sebzecisine,taksicisindendolmuşçusuna,terzisinden tuhafiyecisine kadarherkesin kazanmasıdemekti!..Uzun lafın kısası,mesele;bu şehirde pastayı büyütmekti!..