Altın kazandırmaya devam eder mi? Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman yanıtladı Altın kazandırmaya devam eder mi? Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman yanıtladı
Samsun; fuarcılık deneyimiolan bir şehirdive Türkiye'ninİzmir'den sonra "Milli Fuar" tanımlamasındaikinci sıradayer alan iliydi...İletişim dünyasındakigelişmeler,devletin DSİ, Karayolları ve Köy Hizmetleri gibiyatırımcı kuruluşlarının dahi stantlarınınyer aldığı fuarcılık anlayışını bitirdi...Artık, sektörel fuarcılıkvar...Samsun, vaktiyle bunu"Otomotiv Fuarı" ilebaşarmıştı...Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS), gar binasınınyakınlarındadevasa bir çadırkurarak,yüz binlercekişinin ziyaret ettiğio fuarı açmıştı...2000'li yıllarınbaşıydı ve ziyaretçiakını,kalıcı bir yapıyızorluyordu...Çünkü, o çadıriçin büyük paralar ödemekyerine,yerleşik bir fuar alanıdaha kazançlıydı...Valilik ve Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı'nın daortak olduğuSamsun TÜYAP fuar alanına kavuştuk...Dün de o yapıdaTarım Fuarı'nın açılışı vardı...Bereketli ovalarıyla, hayvancılıktaki gelişmişliğive seracılıktaki atılımlarıylaSamsun,Antalya'ya alternatifolabilir;bu şehrinpotansiyelinintanıtımıyla,yeni kazanç kapılarınınaçılma fırsatı doğabilir...Açılışı, bizim Samsun Canlı Haber TV'denizledim...Hem protokol hem de halk katılımı iyiydi...Dünyanın pek çok yerindeki fuarlarakatılmış biri olarak, Almanya'nın Hannoverşehrini"tek" geçerim...Çünkü bu şehir,fuar sayesinde, milyarlarca paragirdisi sağlıyor. Fuar dönemlerinde, Hannover'daotel bulmak zordur. İnsanlar,şehirden 50-60 dakika uzaklıktakiyerleşim bölgelerinde konaklamak zorunda kalıyor...Samsun'u, Hannover yapmak zor amaKaradeniz'de kıyısı bulunan ülkeler arasındabir fuar merkezi konumuna getirmek,pekala mümkün olabilir!..Eskiden "uçak mı var?" diyorduk?..Kalacak "otel mi var?" diyeyakınıyorduk...Samsun'un hiçbir eksiği yok!..Birlikte üretmek ve geliştirmekarzusu yeşerirse,Samsun bunu başarır!..Bu; şehre dışarıdan paragirişi demek,yeni işve aş imkanları demektir!..Yani, böyle olursaherkes kazanacaktır!..Neden olmasın!..