Samsun Valisi Doç. Dr.Zülkif Dağlı daAntalya’da her yıl düzenlenenYÖREX Fuarı’na katılanheyetin arasındaydı…Samsun Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanıSalih Zeki Murzioğlu ileMeclis Başkanı Haluk Akyüz de oradaydı…Türkiye’ninhemen her ilindenyüzlerceoda, kuruluş ve firmanınkatıldığıfuarda;üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım, gıda, el sanatı ve sanayi ürünleri ulusal ve küresel ölçekte tanıtılıyor…Samsun ve ilçelerindenher yıl bu fuarakatılım olduğunu biliyorum…Benzer bir fuarınfarklı tarihteSamsun’da organize edilmesi,bölge illeriileKaradeniz’e kıyısı olandiğer ülkelerarasındaekonomik işbirliğininkapısınıaralayabilir, yeni pazarlarortaya çıkarabilir…Samsun’un bu konudahiçbir eksiği yoktur!..Samsun; fuar alanı, ulaşım altyapısı vekonaklamadurumu ile iyi konumdadır vebu organizasyonuhakkıyla yapacakkapasite ve deneyime sahiptir!..Ayrıca, böylebir fuarı, hem ilgili bakanlıklarhem de TOBB destekler, diye düşünüyorum…Vali Doç. Dr. Dağlı’nın dabenzer birorganizasyonunSamsun’da da yapılması içingirişimleri olduğunuöğrendiğimde,umutlandım…Antalya YÖREX’iTOBB destekliyor…Samsun TSO BaşkanıSalih Zeki Murzioğlu,aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcısı’dır…Bu arada, iktidar milletvekillerinin deSamsun’a değer katacakçalışmayadestek vereceklerineinanıyorum…Kim ne derse desin,Samsun’unekonomikbir kıpırdanmayayani para girişine ihtiyacıvardır…Bu da bir anlamdayeni istihdam kapılarınınaçılması demektir!..“Haydi Samsun” diyorum…