https://youtu.be/VMF3SpLp0nc

Samsun'da eczacılardan tepki var! "Taleplerimiz karşılanmazsa eylem başlatacağız" Samsun'da eczacılardan tepki var! "Taleplerimiz karşılanmazsa eylem başlatacağız"
https://youtu.be/VMF3SpLp0nc
Büyük Anadolu Hastanesi’ninAlmanya’daki diyabet hastalarınayönelik çalışması;Samsun’da sağlık turizmi içinönemli bir potansiyel olduğunu bir kere daha hatırlattı…Aslında hakkı teslim etmek gerekirse,bunu dönemin Samsun Sağlık KentiDerneği Başkanı şimdi ise Türkiye Sağlık Turizmi KonseyiBaşkanı olan Dr. Köksal Holoğlu,yıllar öncesindeortaya atmıştı…Dubai’deki sağlık merkezininyanlış hatırlamıyorsam,yıllık 40 milyar dolarlık cirosuolduğunu da söylemişti…Samsun bu yönde birhamle yaparsa,hem ülke hem deşehirkazanacaktı…Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, bu öngörüsünü şimdi Türkiye içinsöylüyor…Holoğlu’nun 3 yıl önce yaptığı açıklamayı dahatırlıyorum…2017’de Türkiye’ye gelenyabancı hasta sayısının765 bin olduğunu ve bu rakamın2023’te5’e katlanacağını söylemişti…Aynı Köksal Holoğlu, şimdi100 milyar dolardan söz ediyor…Bu iddiasınınaltını da verilerlesağlamlaştıran Holoğlu,Türkiye’ye sadece saç ektirmek için milyonlarca yabancının geldiğinibelirtiyor…Türkiye’nin, hem hekim hem tıbbi alet ve cihazhem de ucuz sağlık hizmeti bakımındandünyanın önde gelen 3 ülkesindenbiri olduğunusöyleyen Holoğlu’nunbu açıklamaları ile15 yıl önce Samsun’da ifade ettikleriörtüşünce;onu dinlerken içimden “öngörülü olmak bu işte” dedim…Samsun; kamu ve özel sektör anlamındabölgede sağlık altyapısı en güçlü bir ilolarak,özellikle Karadeniz’de kıyısı bulunanülkelerin“cazibe merkezi” olamaz mı?..Hala böyle bir fırsat var!..Büyük Anadolu Hastanesi, başarıylagerçekleştirilenameliyatla,tip 2 diyabet hastalığından kurtulmak isteyenAlmanya’daki potansiyeliSamsun’a çekebilirse;diğer hastaneler debundan yararlanacaktır!..Çünkü söz konusu ameliyat diğer hastanelerde deyapılıyor amapazarlama-tanıtım olmadıkça,neye yarıyor?..Sağlık turizmini geliştirmek içinValilik başta olmak üzeretüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larındesteği şarttır!..Çünkü, sadece hastaneler değil,bu şehirde herkes kazanacaktır!..Bu sayede hem ülkeye döviz girdisi sağlanacakhem de yeni istihdam imkanlarıortaya çıkacak!..Bu konuda çokça yazılar yazmıştım…Aynı yerde kaldık,diye üzülüyordum…Ancak, son olarak Büyük Anadolu Hastanesi’ninhamlesini görünce;birileri istese de istemese degidişatın bu noktaya ulaşacağınailişkin umudum arttı…