ABD;aralarındaasker, polis ve MİT mensubu13 rehineyikatledenterör örgütünün kahpe eylemi ile ilgili taziyede bulunurken,"Türk vatandaşlarınınterör örgütü PKK'nın elindeöldüğü h...

ABD;aralarındaasker, polis ve MİT mensubu13 rehineyikatledenterör örgütünün kahpe eylemi ile ilgili taziyede bulunurken,"Türk vatandaşlarınınterör örgütü PKK'nın elindeöldüğü haberleri doğruysa"ifadesiyle,adeta "özrü kabahatinden büyük"bir iş yapmıştır!..Ne demek bu ya?..Türkiye, yalan mı söylüyor?..Anlamadık mıbu mesajlakimlerin ekmeğine yağ sürülmek istendiğini?..Bu ifade,terör örgütü yandaşlarınıntezviratlarınındeğirmenine su taşımaktır, destektir!..Bu ifadeler,bilinçli kullanılmıştır!..Çünkü, binlerce TIR silah ve mühimmat indirilenkuklaları, TSK'nın operasyonuylaezilmiştir!..Oysa,böylesi zamanlardaülkeleradına yapılan açıklamalardakullanılanifadeler, özenle seçilir!..Bunun adı da"diplomatik dil"dir...Türkiye'yetaziyede bulunurken,"Türk vatandaşlarınınterör örgütü PKK'nınelinde öldüğü doğruysa"ifadesi,ABD'nin "sinsi"yüzünü bir kere daha göstermiştir...Hamasete gerek yok,her şey açık ve seçik ortadadır...Terör örgütünüTürkiye'nin başına bela edenve "Çekiç Güç" ileteröristleri palazlandıranABD'dir amabunu  görmeyip,bu gücün süresini uzatan dabizdendir!..Orgeneral Eşref Bitlis Paşa,bu gerçeği haykırmanınbedelini canıyla ödeyenlerdenbir yiğitvatanseverdir!..Ne övar ki;onun bu suikastininarkasınıyeterince araştırmayanlar damaalesef bizdendir!..Tıpkı,15 Temmuz hain darbe girişimindengerekli dersi çıkarmayanlar gibi...Bir memlekettesatılacak bir şey varsasatın alan da çıkar mutlaka...Hainleri içimizde...ABD'nin, "dost- müttefik" ya da"stratejik ortak"söylemlerini samimibulanlar,vicdanlarını kirayavermiş,haindir!..Terör örgütüneverdiği desteği gizlemeyenABD'ninitiraz edenleri "aptal" gibigörenyaklaşımlarıkarşısında,canımızı ve malımızıkaybetmeye devam mı edelim,yoksa rahmetli İnönü'nüntarihe"JohnsonnMektubu" diye geçen dayatmayaverdiği cevap gibi"Yeni bir dünya kurulur,Türkiye yerini alır" mı diyelim?..Bu milletin evlatları,hiçbir düşmanlığıolmadığı halde,"dost ve müttefik Amerika" içinKore'de canını feda etmedi mi?..Bu millet, Başkan Kennedy öldürüldüğünde,Amerikanvatandaşlarındandaha fazla üzülmedi mi?..Bu kadar davefasızlık olur mu?..İki ülke arasındakiilişkileringeldiği nokta,Türkiye'yi"yeni bir dünya arayışları"nasürüklerse;bununbedeli hem  Amerikahem de Avrupa'ya ağır olur!..Bakmayın, Türkiye'niniçindekisıkıntılara...Gün gelir, bu millet;"Musa Musa dao kadar da uzun boylu Musa değil" der!..Sabırları zorlananlarherşeyi yapar!..