https://youtu.be/cpevaUDOkC8 Seçimler öncesindeotopark ücretlerini1 liraya indireceğinivaat edenSamsun Büyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir,Çiftlik (İstiklal) Caddesi’nde“esnaf talep etti”diyerek,daha önceki işletmeciParktek’in1 saate kadar 5 liraolanbedelini,işletme kendilerine geçince10 liraya çıkarmıştı…O çevredeki özel otopark ücretleri,7 liraydı…Birçoğu şimdi yeni zamla 10 lira olarakuyguluyor ama Parktekyine 8 liratalep ediyor…Hem özel işletmeler hem de Parktek’inotopark ücreti,Büyükşehir Belediyesi’nden daha düşük!..Mustafa Demir’in“ticari” zihniyetleyönettiğiBüyükşehir Belediyesi’nde;vatandaşın gözetilmesinibeklemek mümkün değil elbette…Demir, “tak” diye söylüyor,“şak” diye yapılıyor…“Ona ne yapıyorsun” diyesoran bir merci de yok nasılsa!..İstiklal Caddesi’nde1-2 saatlik süre için15 lira,20-30 metreilerideki Lise Caddesi’nde8 lira…Bu nasıl iş?..Bölgedeki diğer işletmelerdepahalı kiralara rağmen bu ücret 10-13 lira arasında…Farka bakar mısınız?..İstanbul ve Ankara’da bilebelediye işletmelerinin bulunduğu çoğu bölgede1-2 saat arasındakipark ücretleribu kadar değilken,Samsun’daki farkhaksızlık değil mi?..Üstelik Lise Caddesi’ndeParktek’inücreti daha ucuzken,insanlarneden10-15 adım ötede7 lira fazladan bir para versin!..Zaten veren veriyor,vermeyen de gidiyor…Açılan davalar,birer birer kaybediliyor…İşin başka bir ilginç yanı dabu artıştan sonraÇiftlik Caddesi’nin hemen üstündekiHakkıbey Sokağı’na yakın yerleşim yerlerindepark sıkıntısı yaşanıyor…Aynı durum,Çiftlik Caddesi’ninalt kısmındaki Gazi Caddesi’ninara sokaklarında da var!..Büyükşehir, bu bölgedeotopark işletmeciliğindenistediği verimi alamadığıhalde,neden devam ediyor?..Birçok tesisini kiraya vererek,doğru olanı yapanBüyükşehir, esnaflığıniye sürdürüyor?..Hem de alınan parkmatikmakinelerindenistenilensonuç çıkarılamadığı halde…Haksız rekabetin bir parçası olmakyakışıyor mu?..İşte bunun sonucunda davatandaşlardan şikayetler geliyor…İnsanların 3’ün 5’inhesabını yaptığı bir dönemde,bu ücret farkının izahı yoktur!..