Herkes kendidünyasındayaşamaya başlayınca;başkalarınınderdindenbihaber olduk!..Bu durum,toplumdayalnızlaşmanınyanı sıra,bencilliğinartmasınave haliyle de“adam sendeci” anlayışlarınortaya çıkmasına yol açtı…Oysa Türk milletinidiğer milletlerdenayrıcalıklıkılan şey“Tasada ve kıvançta bir olmak”duygusuydu…Yani iyi ve kötü gündepaylaşmak ve dayanışmakbize hasbir davranıştı…Komşusu açkentok yatmak,bize yüce peygamberimizinöğretisiydi…Çocuklara sevgi,yaşlılara saygıbizim içinvazgeçilmez değerdi…“Geçmiş zaman”ifadelerininbir nedeni var elbette…O bizi millet olarak farklı kılandeğerlerimizyozlaşmışlık erozyonuylasürükleniyor vetoplum giderekbaşkalaşıyor…Bu değişimin nedenini sadece ekonomiyebağlamak,geçmişte her türlüyokluğadirenenbu millete haksızlık olmaz mı?..Seferberlik gördük,karneyle etmek aldık…Tüpgaz, akaryakıt ve margarinkuyruklarına girdik!..Terör olaylarında canlar kaybettik…Sıklıkla yaşananekonomik krizlerdeyoksulluklar yaşadık!..Adaletsizliklerkarşısında hak arayışlarına çıktık!..Sonuçta,o sarsılmazdeğerlerimizleayakta kalarak;bütün sıkıntılaragöğüs gerdik!..Büyüklerimiz vebizim yaştakiler iyi bilir!..Yaşananlar, adetabir rüya gibiydi…Bugünler de geçecektir…Ancak, endişelerim var!..Ülkede, her alandademokrasiyi geliştirip,ekonomiyi düzeltemezsek,bu durumu “katalizör”gibi değerlendirenler,Pentagon’da hazırladıklarıo hain haritalarıgerçekleştirmeyihızlandıracaktIr!..Sü (asker) uyur, düşman uyumazmış!..Bizi, çeşitlivesilelerlebirbirimize yabancılaştırmaçabalarının nedeni,Milli Mücadele’den beriyıkamadıkları iradedir…O yüzden toplumubölerek ayrıştırmak,bir anlamda onların değirmeninesu taşımaktır!..Oysa büyük lider Gazi Mustafa KemalAtatürk, 6 Mart 1922’de TBMM gizli oturumundaneredeysebir asır öncebizleri uyarmıştı: “Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş sine yuvarlanmıştır. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardırki, ecnebilerin nasihatleri ile, ecnebilerin planları ile yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir”… Yani, Türk milletininağır bedeller ödeyerekkazandığıdeğerlerledöşeneno yoldansapmak,emperyalizmintuzağına düşmektir!..