Dünkü yazımda,"Kuklayı bırak,kuklacılarabak" demiştim...12 Eylül öncesi yaşananlarile Hrant Dink cinayetindeki hedefsaptırmalarıhatırlatarak,son günlerde bazı gazeteciler ilesiyasilereyönelik saldırıların dabenzer bir şaşırtmasenaryosu olabileceğinibelirtmiştim...Acılarla hatırlanano günlerde,kardeşi kardeşe vurdurtanlarınaynı el olduğunu;sağcının bir eylemde kullandığısilahının solcuda,solcununkinin de sağcıda çıktığızamanlarda, daha net öğrenmiştik!..Daha neler neler ve sonradan gelenitiraflar!..Bilim insanı, gazeteci-yazar,öğretmen, doktor, polis, asker ve siyasetçiler ileokuyan, sorgulayan ve memleketmeselelerine kafa yorangençleri kaybettik!..Amacım, acıları tazelemek değil,hatırlatmada bulunmak!..Nitekim öncekiakşam, muhalif TV'lerden birinde,saldırgan gencinsosyal medya paylaşımı vardı...Videoda mealenşöyle diyordu:"Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Abdülhamit. Birincisini de ikincisini debiz yok ettik. Sıra 3. Abdülhamit'te. Biz İttihat ve Terakkiyiz"...Bu arada, aynı kişinin daha önce,DEAŞ propagandası yaptığı da iddia edildi...Belli ki bu adam seçilmiş biri...Tıpkı, rahmetliMHP LideriAlparslan Türkeş'inyakın dostugazeteci Abdi İpekçi'ninkatledilmesi içinMehmet Ali Ağca'nınseçilmesi gibi...Ülkücü biri,elinde silah kaçakçılığı dosyasıolan gazeteciyi, niye katletsin ki?..Mesele sağ-sol değildi, elbette...Aynı biçimde Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı,solcu bir gence öldürttüler."Bir sizden bir bizden" misali oldu...Ama kazın ayağı öyle değildi ve Sazak'ı öldürtenler,gümrük kapılarındaki vurgunculardı...12 Eylül'ün kilometre taşlarınındöşenmesi, böyle zavallılarınkullanılması sayesinde oldu...Ya 28 Şubat öncesindeortaya çıkanlar?..Bankalarındevleti hortumlamasınınönünü kesenRefahyoliktidarınımuhtıra iledüşürmeye gerekçegöstermek içinbaşı sarıklı ve elleri değnekliinsanları, sokaklara kim dökmüştü?..Bu ülkede,"kuklacı"hiçbir zaman perde önüne çıkarılamamıştır!..Ancak, bu ülke,12 Eylül öncesininimkansız Türkiyesi değildir...Güvenlik güçlerininher türlü imkan ve kabiliyetivardır!..Öyleyse, bu tezgahı çözmek,devletin görevidir!..Elbette, toplum önündeki insanlar da"Kuklacılar"ınhedef şaşırtıcı senaryolarınaalet olmamak içinsöylem ve davranışlarınadikkat etmekzorundadır!..Başkalarını bilmem ama bizler içinbaşka Türkiye yoktur!..