https://youtu.be/dCyC7SEFjd8 Olacak iş mi bu şimdi?..Hani, gazetecinin kendi imkanlarıylabasına kapalı bir toplantıdanelerin konuşulup konuşulmadığınıöğrenerek,eğer “devlet sırrı” ya da “millimesele”değilsehaberleştirmesinianlarım daBüyükşehirBelediyesi medyasınınAile ve Sosyal Politikalar BakanıDerya Yanık’ın yine basına kapalıbir toplantıda sözlerini kayda alıp,bir haber ajansınasızdırmasınıanlamam işte!.. Haber ajansınısuçlamıyorum… Belediyeden geldiğine göre,değerlendirilmesiistendiğivarsayımıylabunu haber yapmalarınormaldir… Bu varsayım olmasa daiçerikte “devlet sırrı”yoksabu malzemeyiher gazetecideğerlendirebilir!..Hele de bu kayıt,resmi bir kaynaktanverildiysehaberi yapmakta sakınca yoktur!.. Ancak, bir kamu kurumupersonelininuyması gerekenyasal kurallar ve etik değerler vardır…Bunun başında da“mahremiyet” gelir!..Samsun BüyükşehirBelediyesi medyasınınbu davranışı, o yüzdenbir “skandal”dır!..Haberde,Bakan Derya Yanık’ınSBB TV’ye açıklama yaptığının özelliklebelirtilmesinin istenmesi deSamsun Büyükşehir Belediyesi medyasınınçok küçük hesap yaparken,duvara toslamasıdır!..Akılları sırakendileri dışındakigazete ve sitelerehaber atlatacaklardı!..Yazık ki yazık!..İşin ilginç yanı,söz konusu haberi, Büyükşehir Belediyesi’nininternet sitesinde öncekaydın sızdırıldığıajansın imzasıyla verip,sonra onun aynı içerikle “Haber merkezi”olarak değiştirilmesiydi…Bizim Hakan Akgün’den kaçar mı?..Her iki değişikliğin degörüntüsü elindeydi…Büyükşehir Belediyesi’ninçok basit bir iştedüşürüldüğü duruma bakar mısınız?..Olayın bir yanlışyanı daAile ve Sosyal Politikalar BakanıBasın DanışmanıEmre Enginertan’ı zor durumda bırakmaktır!..Enginertan da“basına kapalı” diye uyardığıgazeteciler karşısındamahcubiyet yaşamıştır!..Gerçi, Erginertan olayı hemen çözdü vegerekeni, gerekli yere iletti bile…Yoksa, olay kapanıp gidecekti…Mustafa Demir’ipek çok konuda eleştiriyorum…Ancak, 60 kişilik bir medya ordusukurduğu halde,Demir,hala bu işlerle mi uğraşacaktı?..Ne diyelim?..Yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyladeğiştirenler,bunun sonucuna katlanacaktır!..Zamanında demedik mi?..