[embed]https://youtu.be/d6Ii_1LsTog[/embed]Samsun Büyükşehir Belediyesi, otopark yapmak için Anakent İş Merkezi’nde aylar geçmesine rağmen neden yıkım yapamıyor?..Oradaki dükkan sahiplerinin dava açmasına rağmen düşük bedellerle kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi’nin Anakent İş Merkezi’ni yıkamamasının nedeni var elbette…Bilindiği gibi, İl Özel İdaresi’nin bütün mülkleri, Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğinde; Valilikle bir protokol yapılmıştı…Atakum’daki İl Özel İdare binalarının kullanımı Büyükşehir’e yani SASKİ’ye, SASKİ’nin Anakent İş Merkezi’ndeki 5 katlı bölümü de Valiliğe yani Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kullanımına tahsis edildi…Protokole göre, her iki kurum işlevleri devam ettiği sürece, bu yapılar da kalacaktı… Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, önemli görevi olan bir kurum… Burada 120’ye yakın personel çalışıyor… Bu kadar insan burada ne iş yapıyor, diye sorduğunuzu hissediyorum…Anlatalım o zaman!..Samsun’daki kurum ve kuruluşların yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlayan bu yapının görevleri arasında, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek, 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, ilin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini sürdürmek, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermek bulunuyor…Bitmedi daha…Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan ödenekleri kullanmak, kamu kurum ve kuruluşlarının Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını ödenek durumuna göre yapmak veya yaptırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna göre karşılamak, Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak, Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak, Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek de Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı’nın görevleri arasında…Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak da bu başkanlığı ilgilendiriyor…Dahası da var!..İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek de bu kurumun görevi…Şimdi hem nitelik hem de nicelik açısından çok önemli bir işlevi bulunan kuruma geçmişte yapılan protokole rağmen benzer değerde yapı göstermeden Anakent İş Merkezi’nden çıkarmak, mümkün mü?..Anakent İş Merkezi’ndeki yıkım işleminde, Valilik ve Büyükşehir arasındaki sorun hakkaniyetle çözüme kavuşmazsa; Demir, bir kere daha idari yargı şokunu yaşar!.. Demir’in ağustos ayında “2021 yılı içinde yıkılacak” diye açıklama yaptığı Anakent İş Merkezi’ne, yılın bitimine 21 gün kala dokunamamasının nedeni budur!.. O bölgeye 400 araçlık bir otopark yapılması “kamu yararı”dır elbette… Ancak böylesine önemli işlevi olan bir kuruma protokole rağmen benzer bir yer tahsis etmemek de “kamu zararı” değil midir?..