CHP Genel BaşkanYardımcısı Faik Öztrak,Samsun'a geldiğinde;Büyükşehir Belediyesi'ndeki"rüşvet olayı"nınüzerine gitti vesiyasetensöylemesi gerekenleri söyleyerek,iktida...

Samsun'da kamu hastanelerinde sistem çöktü! Vatandaş mağdur oldu Samsun'da kamu hastanelerinde sistem çöktü! Vatandaş mağdur oldu
CHP Genel BaşkanYardımcısı Faik Öztrak,Samsun'a geldiğinde;Büyükşehir Belediyesi'ndeki"rüşvet olayı"nınüzerine gitti vesiyasetensöylemesi gerekenleri söyleyerek,iktidarın konuyla ilgili tutumunueleştirdi...Sorun yok, elbetteÖztrak, işini yaptı...Oysa, bu açıklamayı,Ankara'da yapabilirdi,bunu ifade etmekiçin buraya gelmesine gerek var mıydı?..Sonra, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,"rüşvet" olayını gayet açık bir biçimde dile getirmiş,AK Parti'deki mevkidaşıMehmet Özhaseki de ona sosyal medya hesabı üzerindencevap vermişti...Bu mevzuyu asla küçümsemiyorumve sonuna kadarüzerine de gidilmesini istiyorum...Ancak, Samsun'un bundan daha büyükbir sorunuolduğu halde,CHP'li Öztrak'ın bu konuda sorulan bir soruya, "yeterince bilgi sahibi değilim"diye cevap vermesi;gerçekten de düşündürücüdür!..Öztrak için değil,yanında oturaniki CHP milletvekili açısındansöylüyorum!..Nasıl olur da Samsun'unhayati önem taşıyan konusu,Samsun'da açıklamayapacakparti sözcüsüneanlatılmaz?..Nasıl olur daburada yaşanansiyasi kayırmalar ve yanlışlar, kılıfına uydurmalardile getirilmez?..Nasıl olur da Türkiye'nin en verimli ovasının göbeğinde,yeni fiyat belirlemeleriyleatık lastik ve çöp gazından enerji elde edilmesi desöz konusu olansantralinarkasındaki siyasigüç, açığa çıkarılmaz?..Nasıl olur daher seferindeçığlıklarını yükseltenyöre sakinlerinindurumu, Öztrak'ailetilmez?..Başka yerde olsaşaşardım amaSamsun'da şaşırmam!..Hatırlanacağı gibi, Samsun milletvekilleriile bazı illerin vekilleri, Çarşamba'da esnaf ziyareti yapmışlardı da"Oraya gitmişken,Eğercili Mahallesi'nde neden halkın sıkıntılarını dinlemediniz?" diye sormuştum!..Geçenlerdesantral önündeki eylemde her ikivekili de dinledim;İYİ Partili Usta'nınyanında çırak kaldılar...Usta,"hamaset" yapmadanhalkın yatırıma değil, yerine karşı olduğunusöyledi...Başından beri de böyleydi zaten!..Hakkını teslim etmeliyim,Zeybek, Hancıoğlu'ndan daha iyiydi...Her iki vekil,santral konusundaÖztrak'ıdetaylı bilgilendirseydi;onun sayesindeSamsun'un sıkıntısınıanlatma bakımındanbir fırsat doğacaktı..."Rüşvet olayı"nda ahkam kesmek kolay!..Çünkü, her şey gün gibi apaçık ortada...Hiç kimseninbir şeyi kaçıracak, göz ardı edecek ya dasaklayacak durumu yok!..Paralar ve ziynet eşyalarınadevlet el koyar; halkın parası da halkta kalır!..Santral işi öyle mi?..Sağlık elden gitti mipara neye yarar?..O yüzden biyokütle enerji santralininovanın tam ortasına yapılması,rüşvet olayından daha mühimdir!..İstenilen şudur...Biyokütle enerji santralininovanın göbeğinde yer alanEğerciliMahallesi'ndeki birinci sınıf tarım arazisinekonuşlandırılmasıyla;kim ya dakimlerinnemalandığının ortaya çıkarılmasıdır!..Bürokrasideki yasal engelleriaşan "sihirli" eli bulmaktır?..Hepsinden öte, bilimsel verilerlesantrale değil,yerine karşı olunduğudefalarcaanlatılmalı;yatırımcının yaratmak istediği"yenilenebilir enerjiyle karşı çıkıldığı"algısı yıkılmalıdır!..Bunu tek başınaCHP milletvekillerininyapması çok zor!..Süreçte gördük işte...Çok uzattım; neyi, kime anlatıyorum?..Namazda gözü olmayanınezanda kulağı olur mu?..