Bu ülkede,yasalar ve yönetmeliklerdoğrultusundaherkes,istediğigibi müziğinidinler!..Ancak,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınifade ettiğigibi, bu yayınla “rahatsızlık verilmemesi”

Bu ülkede,yasalar ve yönetmeliklerdoğrultusundaherkes,istediğigibi müziğinidinler!..Ancak,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınifade ettiğigibi, bu yayınla “rahatsızlık verilmemesi”gerekir!..Bu sözleriyle haklıdırve itiraz yoktur!..Çünkü, bunun içinÇevre Kanunu ile Çevresel GürültününDeğerlendirilmesi ve YönetimiYönetmeliğimevcuttur!..Buna göre, “Çok hassas -yarı hassas (konut, yataklı sağlık kurumları, bakım evleri, öğrenci yurtları vb.) yerlerde müzik yayını yapan eğlence yerlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu tür eğlence yerlerinin saat 24:00- 07:00 saatleri arasında sınır, canlı müzik yapabilmeleri, gürültü sınır değerlerine uymak koşulu ile İl Çevre Kurulunun özel iznine tabidir”… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın“Kusura bakmayın” demesine gerek bırakmayacak biçimdeyönetmelikte,“Eğlence yerlerinden kaynaklanan ve çevredeki yapılarda oturanları etkileyen (çevresel gürültü seviye değerleri) belirlenmiştir. Sınır değerlerini aşan müzik yayını yapıldığının belirlenmesi halinde, işyeri sahipleri hakkında işyerlerinin kapatılması dahil bir dizi idari yaptırım uygulanabilmektedir”ifadesi yer almaktadır…Yani, mevcut yönetmelikhükümlerinin noksansız uygulanması halinde,salgın hastalığın yayılmasına yol açacağına ilişkin bilimsel raporlara dayalıkurul kararlarıolmadığısürece,eskiden olduğu gibicanlı müzik yayını yapmaktabir sakınca görünmemektedir!..Geçmişte, özellikle Adnan Menderes Bulvarıolmak üzereşehrin birçok yerindecanlı müzik yapılanişyerlerindenşikayetler geldiğinde,polis gözetimindedenetlemeye gelengörevlililerölçümleme yaparak,desibel sınırını aşanlara,bir hayli yüksek cezalar uyguluyordu…Bu sektörde, ses sanatçısından saz sanatçısına,garsonundan otoparkçısına kadarekmek yiyenyığınla insan var…Zaten pandemi sürecindesıkıntı yaşayan bu insanlar,uygulamaylayeni bir darbe daha yemiş olacaktır!..Böylesi bir uygulamayerine;mevcut yönetmeliklereksiksizyerine getirilip,yasaları ihlal edenlercezalandırılsa,daha doğru olmaz mı?..Deyim yerindeyse, kurunun yanındayaşı da yakmak;adil bir davranışsayılmaz, diye düşünüyorum…