https://www.youtube.com/watch?v=cpyH4_k-lUo&feature=youtu.be Büyükşehir Belediyesi'ndeneler oluyor?..Hemen her günmanşetlikbir olay var neredeyse...Önceki gün deBüyükşehir Belediyes...

Gözden kaçırmayın

407 İzci 19 Mayıs Kutlamaları İçin Samsun’da 407 İzci 19 Mayıs Kutlamaları İçin Samsun’da
"daire başkanı" yapılmasıiddialarıvardı...Ciddiye almadım...Çünkü, iddialarıçelişkili buldum,ifadeleri oturtamadım...Gerçi Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulundu amagecikmekafamı karıştırdı...Eskilerin bu tür gelişmelerkarşısındasöylediği bir söz vardır:"Şüyuu vukuundan beter"...Yani, söylentilere fırsat vermemekya da zemin hazırlamamak gerekir...Mesela, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaşkanıB.K. ile ilgiliiddialar, yeni değil!..Belediye koridorlarındaçok konuşulan konulardanbiri, B.K.'nınharcamalarıydı…Bunun Büyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Demir'inkulağına gitmediğinikimse söyleyemez!..Ama Mustafa Demir,kendi getirdiğiadamın yanlışınıkolay kolay görmez ve sonuna kadar bekler!..Daire Başkanı B.K.'nın durumu daöyle...Yoksa, polisin Demir'in bilgisi dışındadaire başkanınıBüyükşehir Belediyesi'ndekimakamından alması, şık olmazdı!..B.K. tutuklandı amasorguda ne söyledi ve operasyonun devamı gelir mibilinmiyor...İlkadım Belediyesi'nden Terme Belediyesi'ne gönderilenburadan da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir göreve getirilenB.K.'yı  Mustafa Demir'e kim önerdi?..Başından beri yazıyorum...Demir'i sıkıntıya sokanahbap-çavuş ilişkisi atamalardır...Çünkü, seçim döneminde"Ehliyet ve liyakat" diyenDemir,göreve geldikten sonramaalesef bunuunutmuş, ahbaplarını hatırlamıştır...Yerel ve yaygın basının gündemindeolumsuz konularla yer alanSamsun Büyükşehir Belediyesi'ndekien önemli sıkıntı;Demir'inçevresindekibazı kişilerinçözümün değil,sorunun bir parçasıolmalarıdır!..Bunun sonucunda dabu sorunu yaratanlar,çözüm üretenleriayak oyunları ileyeme peşindedir...Bunların hiçbiri"sır" değildir!..Demir, bunları görüpçözmek yerine eyyamcılarınlafıyla hareket ederse;Samsun Büyükşehir Belediyesi,Türkiye gündemineolumsuzluklarla gelmeyedevam edecektir!..Ayrıca Demir;yazdıkları haber ve yaptıkları yorumlarnedeniylegazetecilerekırılmak yerineonlara bu fırsatı verenlere"fırsat" vermemelidir...Köprüyü gazeteciler mi yıktı?..