https://www.youtube.com/watch?v=8Wy57Kk36Zc   Nasıl oluyor, aklımalmıyor…Eski birpolis memuruolmanın yanı sıraİl Özel İdareİlçe Müdürlüğü,sonrasında daGençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüyapmış birinin adı,nasıl böyle birorganizasyonuniçindeyer alıyor anlamıyorum…İlk bakışta bilebir “hinlik”olduğuanlaşılabilecekorganizasyonuniçindeyer alıp,genç yaşta elde ettiği kariyeririske atabilecek olmayı da…Adı bir nevi “insan kaçakçılığı”iddiasındageçen Yakakent Belediye BaşkanıHüseyin Kıyma’dan söz ediyorum…Türkiye’nin birçok ilçe belediyesindepatlak verenbu “şebeke” olayınaİstanbul gibi bir yerdepolislik yapmışbirinindahil edilmesi, garibime gitti doğrusu…Kendi ifadesiyle“Mağdur” olduğunu varsaysak bileinsan, yurtdışına gri pasaportlagönderdiği kişilerinlistesine bakmaz mı?..“Kim bunlar” diye sormaz mı?..Ne demek, 68 kişiyigönderip,5 kişininyurda geri dönmesi?.. Medyada yer alan haberlerde,Türkiye’nin birçokilçesinde depatlak veren“insan kaçakçılığı”organizasyonunda;kişi başına7 bin avro alındığıiddia edilmişti…Düşünün, onlarca ilçedenbinlerce kaçağınAvrupa’ya gönderilmesiyleelde edilenhaksız kazancı…Onu da geçtik deTürkiye’nin kaybettiğiitibarı…Kıyma’nın da bu organizasyonuniçinde olduğunufarz edelim…Bu durumda, Hüseyin Kıyma,kendi geleceği ve itibarınakıymışolmuyor mu?..Hangi para, onun manevi kazanımlarınınkarşılığıdır?..İçişleri Bakanlığı, “gerekli özen gösterilmediği” gerekçesiylesoruşturma başlattı amaeskilerin söylediği bir söz vardır:“Şuyuu vukuundan beterdir”…Genç belediye başkanınabir tavsiyede bulunmak istiyorum…Madem kendisi de “mağdur” oldu,onun adını bu işe bulaştıranlarıaçıklayarak,gerçeğin ortaya çıkmasınısağlamak zorundadır…Aksi takdirde,bu suçlamayı hayatı boyuncaağır bir yük gibisırtında taşıyacaktır!..Benden söylemesi!..